Tervetuloa Raksilaan ja
mukaan Raksilan asukasyhdistyksen toimintaan!

Asukasyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suojella ja kehittää Raksilan asuinaluetta ja sen viihtyvyyttä sekä ylläpitää alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Puutaloalue keskustan kupeessa

Puu-Raksila on kulttuurihistoriallisesti arvokas, kaavamerkinnällä suojeltu alue. Museovirasto on vuonna 2009 nimennyt Puu-Raksilan Valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Museoviraston kuvauksen mukaan Puu-Raksilan aluetta leimaa yksinkertainen mutta eloisa yhtenäisyys ja säntillinen katukuva.

Valtaosa puutaloista on rakennettu ennen sotia tai heti niiden jälkeen. Lisäksi Raksilaan kuuluu ns. Kivi-Raksila, joka on pääosin rakennettu 1970-luvulla, sekä Välkkylä asuin-, puisto- ja urheilualueineen. Raksilan alueella toimii useita oppilaitoksia: alakoulu ja kotitalouskoulu sekä jatkossa myös lukio. Keskustan palvelut ovat vieressä, ja Raksilan marketeilta saa kaiken tarvittavan. Alueella on tämän lisäksi lukuisia pienempiä yrityksiä ja toimijoita. Liikenteellisesti Raksilan sijainti on erinomainen: vieressä on sekä linja-auto- että juna-asema, ja paikallisliikenne kulkee hyvin. 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta on 2017 julkaissut Raksilan suojeluatlas -raportin, johon 4. vuosikurssin opiskelijat ovat inventoineet Puu-Raksilan talot. Suojeluatlaksessa on myös opiskelijoiden harjoitustöitä, joita kaupunki voi haluamallaan tavalla hyödyntää tulevassa kaavamuutoksessa.
Tutustu raporttiin tästä (issuu.com).

Kaavoitus

Raksilan asukayhdistyksen alaisuudessa toimii Liikenne- ja kaavatyöryhmä. Kaavatyöryhmän tiedotteet sekä muuta ajankohtaista Raksilan kaavoitukseen liittyvää asiaa voit lukea täältä:

 

Samalta sivulta löytyy myös asukasyhdistyksen vastineet tuoreimpiin kaavamuutoksiin.

Alle on koottu lyhyt tilannekatsaus Raksilan eri kaavojen tilanteesta sekä linkkejä Oulun kaupungin aiheeseen liittyville sivuille.

Puu-Raksilan asemakaavan muutos käynnistyi 2019
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin. Puu-Raksilan alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille suunnattiin syksyllä 2019 verkkokysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. Kyselyn yhteenvedon voit lukea: raksila.fi/asukaskysely2020.pdf
Yhtä aikaa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti nähtäville alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Puu-Raksilan kaavaan etenemistä voit seurata Oulun kaupungin nettisivuilta:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila ja
www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1235
(Ilmoitathan raksilanasukasyhdistys(at)gmail.com mikäli linkit eivät toimi)

Raksilan market-alueen kaavan eteneminen
Raksilan ja Intiön kaupunginosien osia koskeva asemakaavan muutosluonnos ja tonttijako (Tehtaankatu 1, 3 ja 5 ja Raksilan market-alue): Oulun kaupungin verkkosivut www.ouka.fi/kuulutukset. Lisätietoa kaavasta on luettavissa Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet. Kirjoita Sanahaku-kohtaan 564-2179.
Alkuvuodesta 2019 suunnitelma oli, että alueen rakennuskanta uudistetaan kokonaisuudessaan ja nykyiselle tontille rakennetaan liiketilojen lisäksi asuntoja. Periaatteellinen suunnitteluratkaisu asemakaavoituksen pohjaksi on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.10.2012 (§ 445).
Yhdyskuntalautakunnan 17.12.2019 käsittelemä Asemakaavan selostus (pdf):
2019-12-17-ouka-12943661091977890.pdf
Oulun Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin joulukuussa 2019  julkaisema LinkedIn-päivitys, jossa on Linja Arkkitehtien ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin havainnekuvia alueesta:
www.linkedin.com/posts/matti-matinheikki-b648b17_raksilan-market-alueen-kaavaa-vied%C3%A4%C3%A4n-eteenp%C3%A4in-ugcPost-6609903531908489216-OtaR
Oulun kaupungin 2015 julkaisema esittelyvideo yhdestä mahdollisesta tarkasteluvaihtoehdosta:
youtu.be/QmMZPb4ZtZQ
Keväällä 2020 kuitenkin yliopisto osoitti kiinnostusta tonttia kohtaan ja esitti Oulun kaupungille asemakaavan muuttamista Raksilan alueella. Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 hankesuunnittelun käynnistämisestä uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan. Rakennushankkeen laajuus on lähtökohtaisesti noin 30 000 kerrosalaneliömetriä ja sen hankesuunnittelun arvioidaan kestävän noin vuoden ajan.

Raksilan paloaseman kaavamuutos
Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle on tarkoitus toteuttaa nykyistä pienempi paloasema, jolloin osa paloaseman ja hätäkeskuksen käytössä olleesta tontista voi vapautua muuhun käyttöön. (Hankepäätös: kh 11.6.2018 § 170.) Kaavamuutoksen avulla järjestellään uudelleen tontin sekä sitä ympäröivien katu-ja puistoalueiden maankäyttöä ja liikennettä. Paloaseman kaava löytyy kaupungin Suunnitelmat ja hankkeet -sivulta numerolla 564-2415 sekä www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1272

Asema-alueen kaavan eteneminen
Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27. lokakuuta, ja se on nähtävillä 18. joulukuuta saakka kaupungin verkkosivuilla. Kaavatunnus on Asemakeskus, 564-2484. Kaupunki järjestää 3.12. keskustelutilaisuuden etäyhteyksin, ilmoittauminen keskustelutilaisuuteen 29.11. mennessä www.lyyti.fi/reg/Asemakeskuksen_tiedostus_ja_keskustelutilaisuus_0336
Asemakeskuksen suun
nittelu käynnistyi alunperin kevättalvella 2016 arkkitehtuurikilpailulla, jonka voitti ehdotus Tervatynnyrit (tekijöinä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehdit m3 Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelun osalta Plaana Oy sekä Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy). Asema-alueen kehityshankkeeseen on liitetty myös oikeus- ja poliisitalon alue. Alueesta halutaan kehittää keskusta-asumisen, palveluiden, tapahtumien ja matkustamisen elävä kaupunkikeskus. Ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu alkaa vuonna 2020, ja kaupunki toivoo että alueella päästään rakentamaan jo 2022. Asema-alue Oulun kaupungin www-sivuilla:
www.ouka.fi/asemakeskus

Ouluhallin laajennus ja peruskorjaus
Ouluhalli peruskorjataan ja sen yhtey­teen rakennetaan mittava laajennus, joka valmistuu vuonna 2020 Ouluhallin eteläpuolelle. Laajennus perustuu kutsukilpailun voittajaehdotukseen Kiitäjä, jonka suunnittelivat Peab Oy Länsi- ja Keski-Suomi sekä Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Teuvo Pakkalan koulun perus­korjaus
Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan asettama työryhmä laati hankeselvityksen Teuvo Pakkalan koulun peruskorjauksesta. Koulun puolesta työryhmään osallistui rehtori Jari Kestilä. Selvitys käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 17.12.2019 ja yhdyskuntalautakunnalta sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnalta on pyydetty lausunnot siitä 17.1.2019 mennessä (tieto joulukuussa 2019). Selvityksessä esitetään, että koulu peruskorjataan nykyiseen käyttöönsä eli alaluokkien (luokat 1–6) kouluksi. Samalla välituntipihaa laajennetaan. Laajennus­alueesta ei ole selvityksessä tarkempaa suunnitelmaa. 

Raksilan alueen kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Oulun kaupungilla kaavoitusarkkitehti Jere Klami:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus
Solistinkatu 2, 90015 Oulun kaupunki
Puh. 044 703 2412

Kaava- ja muita uutisia mediassa:

Kaleva 14.11.2020, kuva 1/8
Basso jytisee ja kumi kärisee Raksilassa viikonloppuisin – melu valvottaa lähialueen asukkaita, mutta poliisilla on kiireisempiäkin tehtäviä, Kaleva 14.11.2020
Kaleva 5.9.2020, kuva 1/7
Raksilan asukkaat haluaisivat aluetta tarkasteltavan kokonaisena – Suojelukaavan tulisi olla ykkösprioriteetti, Kaleva 5.9.2020
Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät häm­mäs­tys­tä. Kuvituskuva yliopistolta.
Kaleva 11.5.2020: Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät häm­mäs­tys­tä – ky­syim­me, ha­luaa­ko rehtori it­sel­leen näyt­tä­vän maa­mer­kin siir­tä­mäl­lä yli­opis­ton Rak­si­laan
Yli­opis­ton il­moi­tus ha­keu­tua Rak­si­laan löi äl­li­käl­lä. Kuvituskuva Tehtaankadulta.
Kaleva 29.4.2020: Yli­opis­ton il­moi­tus ha­keu­tua Rak­si­laan löi äl­li­käl­lä Keskon ja Arinan joh­ta­jat – "Nyt sitten tulee täl­lai­nen ihan uusi ti­lan­ne"
Oulun yli­opis­ton hal­li­tus päätti: Uutta kam­pus­ta suun­ni­tel­laan Rak­si­laan. Kuvituskuva yliopistolta.
Kaleva 28.4.2020: Oulun yli­opis­ton hal­li­tus päätti: Uutta kam­pus­ta suun­ni­tel­laan Rak­si­laan mar­ket­ti­alueel­le – uusi kampus voisi olla käy­tös­sä vuonna 2027
Raksilan uuden markettialueen suunnittelu on jo pitkällä. Havainnekuva yhdestä suunnitelmavaihtoehdosta.
Yle 18.12.2019: Raksilan uuden markettialueen suunnittelu on jo pitkällä – kaavamuutosluonnos on nyt nähtävillä

Tapahtumia

Kevään siivoustalkoot tiistaina 11.5.2021 noin klo 10–19
Siivoustalkoiden kellonaika tarkentuu vielä. Puutarhajätteitä varten on tilattu 3 lavaa, jotka sijoitetaan niin, että lähikontakteja voidaan välttää jätteitä tuotaessa. Siivoustalkoista tiedotetaan asukkaille jaettavalla paperitiedotteella sekä Raksilan Whatsapp-ryhmässä ja Facebook-sivulla.

Katso kuvia ja lue lisää aiemmista tapahtumista Kuvagalleria-sivulta:

Menneitä tapahtumia ja tervehdyksiä:

30.3.2021 Raksilan asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Raksilan asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli tiistaina 30.3.2021. Poikkeuksellisista olosuhteista ja voimassaolevista rajoituksista johtuen kokous järjestettiin etäkokouksena. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin J-P Aarrekivi, Ritva Ilonen, Hanna Kopsala, Joel Lehtelä, Veikka Niskakangas ja Heikki Pudas sekä varajäseniksi Jetta Huttunen ja Henna Raitala. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 14.4.2021.

Raksilan jouluvideo 2020

3.12.2020 klo 17–19 kaupungin etäkeskustelutilaisuus asemakeskuksen suunnittelusta
Alueella sijaitsee nykyisin muun muassa Matkahuolto, linja-autoasema, Rata-aukio, oikeustalo, rautatieasema ja rata-alueen alikulku. Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27. lokakuuta, ja se on nähtävillä 18. joulukuuta saakka kaupungin verkkosivuilla, kaavatunnus Asemakeskus, 564-2484.

Raksilan joulunavaus Facebook Live -tapahtumana tiistaina 1.12.2020 klo 18
Ohjelmassa oli puiston kuusen jouluvalojen sytyttäminen, Raksila-mukin luovutus ansioituneelle raksilalaiselle, astrokuvaaja J-P Metsävainiolle, joululauluja Tanja Torvikosken laulamana ja säestämänä sekä Teuvo Pakkalan koulun Tiernapojat. Tilaisuus on tallennettu Facebookiin: fb.watch/2752E0CYgS

19.11.2020 kaupungin tiedotus- ja keskustelutilaisuus etäyhteydellä, aiheena:
– Raksilan paloaseman (kaavatunnus 564-1415) valmisteluaineisto sekä
– Puu-Raksilan (kaavatunnus 564-2425) asukaskyselyn tulokset.

Syksyn 2020 siivoustalkoot torstaina 15.10.
Syksyn siivoustalkoot on järjestettiin viikolla 42 eli koululaisten syyslomaa edeltävällä viikolla.

Turvallinen koulutie -tempaus elokuussa 2020
Koulujen alkaessa Raksilan asukasyhdistys jalkautui turvaamaan pienten koululaisten matkaa. Tempaus järjestettiin ke–pe 12.–14.8.2020

Kevään 2020 siivoustalkoot torstaina 7.5.
Koronakevään siivoustalkoot järjestettiin turvavälein ja ilman kahvipistettä. Puutarhajätteille oli kolme lavaa.

Raksilan asukasyhdistyksen vuosikokous 24.2.2020
Sääntömääräinen vuosikokous ja sen jälkeinen uuden hallituksen järjesteytymiskokous pidettiin Oulun Palvelualan Opistolla helmikuun lopussa.

Kaupungin järjestämä keskustelutilaisuus 20.2.2020
Ympäristötalolla järjestetty keskustelutilaisuus market-alueen kaavasta.

Raksila-lehti ilmestyi joulukuussa 2019
Voit lukea lehden sekä muita asukasyhdistyksen julkaisuja issuu.com-palvelussa.

Glögijuhla Raksilan puistossa maanantaina 2.12.2019
Tarjolla oli lämmintä glögiä ja piparkakkuja sekä yhteislaulua. Tilaisuudessa luovutettiin Raksila-muki nro 31 Kaisu Rundelinille.

Syksyn siivoustalkoot torstaina 10.10.2019
Paikalla oli  2 lavaa puutarhajätteille 16–19. Tarjolla oli kahvia ja teetä sekä myytävänä makkaraa (2 euroa/kpl). Ajankohta viikolla 42 ennen syyslomaa oli hyvä, koska ensilumi satoi heti syysloman jälkeen.

Raksilan kesäjuhlat lauantaina 10.8.2019
Kiitämme lämpimästi kaikkia juhlaan osallistuneita, esiintyjiä sekä pop-up-myynti- ja esittelypisteiden pitäjiä ihanasta juhlapäivästä! Katso kesäjuhlien kuvagalleria tästä.

Turvallinen koulutie -kampanja 8.–9.8.2019
Koulujen alkaessa Raksilan asukasyhdis­tys järjesti Turvallinen koulutie -kampan­jan Teuvo Pakkalan kadun suojateillä sekä Kainuuntien alikulussa. Koulutietä turvaamassa oli asukasyhdistyksen hallituksen jäsenten lisäksi alueen asukkaita ja Teuvo Pakkalan koulun koulumummeja ja -vaareja.

Kevään siivoustalkoot perjantaina 17.5.2019
Paikalla oli neljä lavaa puutarhajätteille 16–19 sekä Oulun Jätehuollon vaarallisten aineiden keräys 16–18. Asukasyhdistys myi tapahtumassa kahvia, mehua, pullaa ja makkaraa. Katso siivoustalkoiden kuvagalleria tästä.

Julkaisut

Asukasyhdistys julkaisee vuosittain Raksila-lehteä. Lehti ilmestyy joulun tienoilla, ja se jaetaan kaikkiin Puu- ja Kivi-Raksilan talouksiin. Pyrimme arkistoimaan ilmestyneitä lehtiä tänne ja issuu.com-palveluun, jotta niitä voi selailla sähköisessä muodossa.

Haluatko ilmoituksen Raksila-lehteen ja näin tukea asukasyhdistyksen toimintaa?
Hinnat: logo lehteen 50 euroa
1/4 sivun ilmoitus 150 euroa
1/2 sivun ilmoitus 300 euroa
koko sivun ilmoitus 600 euroa
Lisätietoja mediakortista (ilmoituskoot eivät muutu, lehden sivumäärä vaihtelee vuosittain). Tiedustelut raksilanasukasyhdistys@gmail.com.

Uusin Raksila-lehti 2020
Klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan lehden issuu.com-palvelussa.

Raksila-lehti 2020 kansi

Vanhempia Raksila-lehtiä ja julkaisuja
www.issuu.com/raksila

Ladattavat lehdet (pdf)
Raksila-lehti 2020 (pdf, 2,5 mb)
Raksila-lehti 2019 (pdf, 2 mb)
Raksila-lehti 2018 (pdf, 3 mb)

Osa Raksila-lehden jutuista löytyy myös Tarinoita Raksilasta -sivulta:

Kumppanit

Kiitämme seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä Raksilan asukasyhdistyksen tukemisesta.

Restaurointi J. Haataja
Kesko
R-kioski Oulu Ratakatu 11
Oulun Lippo Juniorit
Avant Style
Tilitoimisto Mandaatti
Joutsen apteekki
Osuuskauppa Arina
Lisäksi teemme yhteistyötä Teuvo Pakkalan koulun ja vanhempainyhdistyksen kanssa sekä lukuisten raksilalaisten ja muiden Raksilaa arvostavien kanssa, kiitos kaikille!

Haluatko logosi nettisivuille tai ilmoituksen Raksila-lehteen?
Lue lisää raksila.fi/#julkaisut tai mediakortista.