Tervetuloa Raksilaan ja
mukaan Raksilan asukasyhdistyksen toimintaan!

Asukasyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suojella ja kehittää Raksilan asuinaluetta ja sen viihtyvyyttä sekä ylläpitää alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Puutaloalue keskustan kupeessa

Puu-Raksila on kulttuurihistoriallisesti arvokas, kaavamerkinnällä suojeltu alue. Museovirasto on vuonna 2009 nimennyt Puu-Raksilan Valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Museoviraston kuvauksen mukaan Puu-Raksilan aluetta leimaa yksinkertainen mutta eloisa yhtenäisyys ja säntillinen katukuva.

Valtaosa puutaloista on rakennettu ennen sotia tai heti niiden jälkeen. Lisäksi Raksilaan kuuluu ns. Kivi-Raksila, joka on pääosin rakennettu 1970-luvulla, sekä Välkkylä asuin-, puisto- ja urheilualueineen. Raksilan alueella toimii useita oppilaitoksia: alakoulu ja kotitalouskoulu sekä jatkossa myös lukio. Keskustan palvelut ovat vieressä, ja Raksilan marketeilta saa kaiken tarvittavan. Alueella on tämän lisäksi lukuisia pienempiä yrityksiä ja toimijoita. Liikenteellisesti Raksilan sijainti on erinomainen: vieressä on sekä linja-auto- että juna-asema, ja paikallisliikenne kulkee hyvin. 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta on 2017 julkaissut Raksilan suojeluatlas -raportin, johon 4. vuosikurssin opiskelijat ovat inventoineet Puu-Raksilan talot. Suojeluatlaksessa on myös opiskelijoiden harjoitustöitä, joita kaupunki voi haluamallaan tavalla hyödyntää tulevassa kaavamuutoksessa.
Tutustu raporttiin tästä (issuu.com).

Kaavoitus

Raksilan asukayhdistyksen alaisuudessa toimii Liikenne- ja kaavatyöryhmä. Kaavatyöryhmän tiedotteet sekä muuta ajankohtaista Raksilan kaavoitukseen liittyvää asiaa voit lukea täältä:

 

Samalta sivulta löytyy myös asukasyhdistyksen vastineet tuoreimpiin kaavamuutoksiin.

Alle on koottu lyhyt tilannekatsaus Raksilan eri kaavojen tilanteesta sekä linkkejä Oulun kaupungin aiheeseen liittyville sivuille.

Puu-Raksilan asemakaavan muutos käynnistyi 2019
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin. Puu-Raksilan alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille suunnattiin syksyllä 2019 verkkokysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. Kyselyn yhteenvedon voit lukea: raksila.fi/asukaskysely2020.pdf
Yhtä aikaa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti nähtäville alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Puu-Raksilan kaavaan etenemistä voit seurata Oulun kaupungin nettisivuilta:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila ja
www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1235
(Ilmoitathan raksilanasukasyhdistys(at)gmail.com mikäli linkit eivät toimi)

Raksilan market-alueen kaavan eteneminen
Raksilan ja Intiön kaupunginosien osia koskeva asemakaavan muutosluonnos ja tonttijako (Tehtaankatu 1, 3 ja 5 ja Raksilan market-alue): Oulun kaupungin verkkosivut www.ouka.fi/kuulutukset. Lisätietoa kaavasta on luettavissa Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet. Kirjoita Sanahaku-kohtaan 564-2179.
Alkuvuodesta 2019 suunnitelma oli, että alueen rakennuskanta uudistetaan kokonaisuudessaan ja nykyiselle tontille rakennetaan liiketilojen lisäksi asuntoja. Periaatteellinen suunnitteluratkaisu asemakaavoituksen pohjaksi on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.10.2012 (§ 445).
Yhdyskuntalautakunnan 17.12.2019 käsittelemä Asemakaavan selostus (pdf):
2019-12-17-ouka-12943661091977890.pdf
Oulun Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin joulukuussa 2019  julkaisema LinkedIn-päivitys, jossa on Linja Arkkitehtien ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin havainnekuvia alueesta:
www.linkedin.com/posts/matti-matinheikki-b648b17_raksilan-market-alueen-kaavaa-vied%C3%A4%C3%A4n-eteenp%C3%A4in-ugcPost-6609903531908489216-OtaR
Oulun kaupungin 2015 julkaisema esittelyvideo yhdestä mahdollisesta tarkasteluvaihtoehdosta:
youtu.be/QmMZPb4ZtZQ
Keväällä 2020 kuitenkin yliopisto osoitti kiinnostusta tonttia kohtaan ja esitti Oulun kaupungille asemakaavan muuttamista Raksilan alueella. Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 hankesuunnittelun käynnistämisestä uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan. Rakennushankkeen laajuus on lähtökohtaisesti noin 30 000 kerrosalaneliömetriä ja sen hankesuunnittelun arvioidaan kestävän noin vuoden ajan.

Raksilan paloaseman kaavamuutos
Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle on tarkoitus toteuttaa nykyistä pienempi paloasema, jolloin osa paloaseman ja hätäkeskuksen käytössä olleesta tontista voi vapautua muuhun käyttöön. (Hankepäätös: kh 11.6.2018 § 170.) Kaavamuutoksen avulla järjestellään uudelleen tontin sekä sitä ympäröivien katu-ja puistoalueiden maankäyttöä ja liikennettä. Paloaseman kaava löytyy kaupungin Suunnitelmat ja hankkeet -sivulta numerolla 564-2415 sekä www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1272

Asema-alueen kaavan eteneminen
Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27. lokakuuta, ja se on nähtävillä 18. joulukuuta saakka kaupungin verkkosivuilla. Kaavatunnus on Asemakeskus, 564-2484. Kaupunki järjestää 3.12. keskustelutilaisuuden etäyhteyksin, ilmoittauminen keskustelutilaisuuteen 29.11. mennessä www.lyyti.fi/reg/Asemakeskuksen_tiedostus_ja_keskustelutilaisuus_0336
Asemakeskuksen suun
nittelu käynnistyi alunperin kevättalvella 2016 arkkitehtuurikilpailulla, jonka voitti ehdotus Tervatynnyrit (tekijöinä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehdit m3 Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelun osalta Plaana Oy sekä Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy). Asema-alueen kehityshankkeeseen on liitetty myös oikeus- ja poliisitalon alue. Alueesta halutaan kehittää keskusta-asumisen, palveluiden, tapahtumien ja matkustamisen elävä kaupunkikeskus. Ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu alkaa vuonna 2020, ja kaupunki toivoo että alueella päästään rakentamaan jo 2022. Asema-alue Oulun kaupungin www-sivuilla:
www.ouka.fi/asemakeskus

Ouluhallin laajennus ja peruskorjaus
Ouluhalli peruskorjataan ja sen yhtey­teen rakennetaan mittava laajennus, joka valmistuu vuonna 2020 Ouluhallin eteläpuolelle. Laajennus perustuu kutsukilpailun voittajaehdotukseen Kiitäjä, jonka suunnittelivat Peab Oy Länsi- ja Keski-Suomi sekä Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Teuvo Pakkalan koulun perus­korjaus
Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan asettama työryhmä laati hankeselvityksen Teuvo Pakkalan koulun peruskorjauksesta. Koulun puolesta työryhmään osallistui rehtori Jari Kestilä. Selvitys käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 17.12.2019 ja yhdyskuntalautakunnalta sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnalta on pyydetty lausunnot siitä 17.1.2019 mennessä (tieto joulukuussa 2019). Selvityksessä esitetään, että koulu peruskorjataan nykyiseen käyttöönsä eli alaluokkien (luokat 1–6) kouluksi. Samalla välituntipihaa laajennetaan. Laajennus­alueesta ei ole selvityksessä tarkempaa suunnitelmaa. 

Raksilan alueen kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Oulun kaupungilla kaavoitusarkkitehti Jere Klami:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus
Solistinkatu 2, 90015 Oulun kaupunki
Puh. 044 703 2412

Kaava- ja muita uutisia mediassa:

Oulun asemanseudun havainnekuva 2022
Yle 15.3.2022: Oulun keskustaa aiotaan uudistaa sadoilla miljoonilla euroilla: satoja asuntoja, matkakeskus ja monitoimiareena – rakentaminen saattaa alkaa jo 2024
Kaleva 14.11.2020, kuva 1/8
Basso jytisee ja kumi kärisee Raksilassa viikonloppuisin – melu valvottaa lähialueen asukkaita, mutta poliisilla on kiireisempiäkin tehtäviä, Kaleva 14.11.2020
Kaleva 5.9.2020, kuva 1/7
Raksilan asukkaat haluaisivat aluetta tarkasteltavan kokonaisena – Suojelukaavan tulisi olla ykkösprioriteetti, Kaleva 5.9.2020
Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät häm­mäs­tys­tä. Kuvituskuva yliopistolta.
Kaleva 11.5.2020: Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät häm­mäs­tys­tä – ky­syim­me, ha­luaa­ko rehtori it­sel­leen näyt­tä­vän maa­mer­kin siir­tä­mäl­lä yli­opis­ton Rak­si­laan
Yli­opis­ton il­moi­tus ha­keu­tua Rak­si­laan löi äl­li­käl­lä. Kuvituskuva Tehtaankadulta.
Kaleva 29.4.2020: Yli­opis­ton il­moi­tus ha­keu­tua Rak­si­laan löi äl­li­käl­lä Keskon ja Arinan joh­ta­jat – "Nyt sitten tulee täl­lai­nen ihan uusi ti­lan­ne"
Oulun yli­opis­ton hal­li­tus päätti: Uutta kam­pus­ta suun­ni­tel­laan Rak­si­laan. Kuvituskuva yliopistolta.
Kaleva 28.4.2020: Oulun yli­opis­ton hal­li­tus päätti: Uutta kam­pus­ta suun­ni­tel­laan Rak­si­laan mar­ket­ti­alueel­le – uusi kampus voisi olla käy­tös­sä vuonna 2027

Tapahtumia

Asukaskysely, aiheina asukasyhdistyksen toiminnan kehittäminen, talous ja viestintä
Toteutetaan sähköisenä ja paperisena viikolla 8 (20.2.2023 alkavalla viikolla)

Lasten liikuntavuoro Teuvo Pakkalan koululla sunnuntaisin klo 17–18
Aikuisten liikuntavuoro Teuvo Pakkalan koululla sunnuntaisin klo 18–19
Vuorot jatkavat keväällä 2023. Vuoroja pyöritetään talkoovoimin. Jos haluat liittyä liikuntavuorojen WhatsApp-ryhmään, laita sähköpostia raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Laskiais­tapahtuma sunnuntaina 19.2.2023
Laskiaissunnuntaina järjestetään Välkkylän mäessä yhteinen laskiaistapahtuma

Raksilan asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 14.3.2023 klo 18 OPAO:lla

Turinailta Lipon toimistolla Impolassa tiistaina 21.3., teemana Raksila 100 vuotta 2024

Huhtikuussa: Turinailta – illan aiheesta tiedotetaan myöhemmin

Kevään siivoustalkoot tiistaina 11.5.2023

Kesä–heinäkuussa: Pihavierailuja ja Turinailta – illan aiheesta tiedotetaan myöhemmin

Turvallinen koulutie -tempaus torstaina ja perjantaina 10.–11.8.2023

Raksilan Elojuhlat lauantaina 12.8.2023

Syyskuussa: Turinailta – illan aiheesta tiedotetaan myöhemmin

Syksyn siivoustalkoot tiistaina 17.10.2023

Raksilan joulunavaus puistossa perjantaina 1.12.2023

Raksila-lehti 2023 ilmestyy, jakelu vk 50–51

Joulukuussa 2023: Jouluaskartelu­ilta

Katso kuvia ja lue lisää aiemmista tapahtumista Kuvagalleria-sivulta:

Menneitä tapahtumia ja tervehdyksiä:

Raksilan joulukalenteri 2023 avautui joka päivä jouluaattoon asti, lue lisää >>

Raksila-lehti 2022 ilmestyi joulukuun alussa

Joulunavaus ja kuusen valojen sytyttäminen torstaina 1.12.2022 klo 18
Kuusen valot sytytettiin puiston kuuseen Raksilan asukasyhdistyksen järjestämässä joulunavauksessa. Tilaisuudessa tarjottiin glögiä ja pipareita, Teuvo Pakkalan koulun 5B-luokan kuoro ja tiernapojat esiintyivät, ja Raksila-muki 2022 luovutettiin ansioituneelle raksilalaiselle Ritva Iloselle.

Sadonkorjuujuhla ja syksyn siivoustalkoot tiistaina 18.10.2022
Sadonkorjuujuhla ja siivoustalkoot järjestettiin mukavassa syyssäässä viikolla 42. Puutarhajätelavat täyttyivät jälleen vauhdilla ja raksilalaiset saattoivat kokoontua seurustelemaan asukasyhdistyksen myyntikojulle. Pop up -pisteessä myytiin syksyn satoa, perunoita ja hunajaa, ja toisesta pisteessä sai tehdä sukkatilauksia, joiden myynnistä osa meni Teuvo Pakkalan koulun luokkarahastoon. 

Pojat-elokuva 60 vuotta
Pojat-elokuvan ensi-illasta tuli vuonna 2022 kuluneeksi 60 vuotta ja tapahtumaa juhlittiin asianmukaisesti pitkin syksyä: juhlintaan kuului muun muassa Matti Rossin Paavo Rintala -esitelmä, Puistikkokadun puistossa olevan muuntamokopin maalaus, Eero Timosen elokuvan tapahtumapaikkatarinointi ja Pojat-elokuvan juhlailta elokuva­teat­teri Starissa. 

Raksilan Elojuhlat lauantaina 13.8.2022
Raksilan Elojuhlat vietettiin kauniissa aurinkoisessa säässä. Tarjolla oli jälleen perinteistä lohisoppaa, jonka tänä vuonna valmisti Oulun Baari. Juhlissa oli runsaasti pop up -myyntipisteitä ja monenlaista ohjelmaa. Musiikista vastasi trubaduuri Emilia Aarnio, ja lisäksi taikuri Kristian Backman esiintyi. Lapsille oli pomppulinna sekä pop corn -kone. Juhlan lopuksi oli vapaamuotoinen suojelukaavan päivitys- ja keskustelutilaisuus. Myös VintageVarasto Impolan alakerrassa avasi juhlapäivänä ovensa. Turinailloissa valmistetut viirit kruunasivat elojuhlien koristelut.

Turvallinen koulutie -tempaus keskiviikosta perjantaihiin 10.–12.8.2022
Asukasyhdistys järjesti jälleen turvapartion alakoululaisten ensimmäisten koulupäivien ajaksi. Kiitos aktiivien turvaajien pari vaaratilannetta jäi tälläkin kertaa läheltä piti -tilanteeksi. Teuvo Pakkalan katu on turvallisuutensa puolesta pitkään huolettanut raksilalaisia. Liikenne kadulla on vilkasta, eikä uusi 30 km:n aluerajoitus ole juurikaan tuonut kaivattua rauhoittumista tai tien välttämistä läpiajoreittinä marketeille ja Kajaanintielle. Tänä vuonna erityistä huolta aiheutti laaja kaukolämpöputkityö, jonka johdosta kadun länsipuoli oli kaivettu auki ja käytössä oli vain kapeat ajokaistat, joilta näkyvyyttä haittasivat muun muassa korkeat väliaikaiset aidat. Keikahtipa kaivantoon yksi mustamaijakin. Kaukolämpötyöt johtivat valitettavasti myös vesivahinkoihin, kun rankkasateet saivat veden kerääntymään avoimiin kaivantoihin ja tulvimaan talojen kellareihin.

Raksilan Puutarhakahvila
Lippo Juniorit avasivat jälleen alkukesästä kesäkahvilan Puistikkokadulle. Edellisen vuoden tapaan kahvilaa pyöritettiin nuorten voimin. Raksilan Puutarhakahvila oli mukava paikka istuskella kahvikupposen kanssa, kunnes loppukesällä alkanut puistoalueen mylläys ja kaapelityöt keskeyttivät kahvilan toiminnan. Myös Puu-Raksilan kaavaluonnos oli kesän ajan nähtävillä Raksilan Puutarhakahvilassa. 

Turinaillat vuonna 2022
Alkuvuodesta 2022 järjestettiin kuukausittain Lippo Junioreiden toimistolla Turinailtoja. Aiheena olivat Pojat, Raksilan 100 v. -juhlavuosi, Raksilan taiteilijat, yhdistyksen viestintä ja kesäjuhlien valmisteluun liittyvä viirityöpaja. Osallistujia oli joka tapahtumassa mukavasti.

Kevään siivoustalkoot torstaina 12.5.2022
Raksila siivottiin jälleen kesäkuntoon 12.5. Päivä oli sateinen, mutta raksilalaiset eivät pelkää pieniä sadekuuroja kun on piha-alueiden siistimisestä kyse. Kolme roskalavaa täyttyi jälleen puutarhajätteistä, ja sen jälkeen maistuikin kahvi ja makkara! Samalla kyseltiin asukkaiden toiveita siitä, miten he haluaisivat saada infoa alueen tapahtumista. 

Seikkailijat Ruusu ja Säde -kirjan julkaisujuhlat 5.5.2022
Raksilan asukasyhdistys juhli Raksilassa syntyneen kirjailija Johanna Hulkon kirjoittamaa ja samoin Raksila-taustaisen Sanna Pelliccionin kuvittamaa Seikkailijat Ruusu ja Säde -kirjaa yhdessä Lumotut sanat -sanataideviikkojen kanssa 5.5.2022. Tilaisuuteen kuului kirjallinen kävelykierros Raksilassa kirjailijalle merkittävissä paikoissa.

Sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 15.3.2022 klo 18
Oulun Palvelualan Opistolla, Teuvo Pakkalan katu 15. Kokous valitsi yksimielisesti Heikki Pudaksen jat­kamaan yhdistyksen puheenjohtajana seu­raa­vaksi kaudeksi vuosikokoukseen 2024 saakka. Muut hallituksen jäseniksi valitut järjestäytyivät ensimmäisessä hallituksen kokouksessa seuraavasti: varapuheenjohtajaksi valittiin Jari-Pekka Aarrekivi, sihteeriksi Hanna Kopsala ja rahastonhoitajaksi Ritva Ilonen

Raksila-lehti ilmestyi joulukuussa 2021
Voit lukea lehden sekä muita asukasyhdistyksen julkaisuja issuu.com-palvelussa.

Joulunavaus ja kuusen valojen sytytys 1.12.2021 klo 18–19
Kuusen valot syttyivät tänäkin vuonna Raksilan asukasyhdistys järjestämässä lämminhenkisessä joulunavauksessa. Tilaisuudessa oli tarjolla glögiä ja pipareita, Teuvo Pakkalan koulun 4B-luokan kuoro esiintyi, ja Raksila-muki 2021 luovutettiin ansioituneelle raksilalaiselle J-P Aarrekivelle.

Syksyn 2021 siivoustalkoot tiistaina 19.10.
Puutarhajätteitä varten tilattiin 4 lavaa. Lisäksi paikalla oli Oulun Kiertokaaren vaarallisten jätteiden keräysauto.

Raksilan kesäjuhla lauantaina 14.8.2021
Juhlassa esiintyivät Joakim Oinas ja Salaoja-yhtye sekä Tähtisirkus esityksellään ”Kuin koira veräjästä”. Asukasyhdistys myi lohi- ja kasviskeittoa, Lippo Junioreiden kesäkahvila kahvia ja herkkua ja alueella oli lisäksi pop-up-myyntipisteitä. LähiTapiola ja Temrex tarjosivat paloturvallisuusasiaa. Juhla päättyi paneelikeskusteluun siitä, miten alueen toimijat näkevät vireillä olevien kaavahankkeiden vaikutuksen Raksilaan. Asukasyhdistys oli kutsunut paneeliin Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Arinan, Keskon ja Senaatin Asema-alueet Oy:n.

Turvallinen koulutie -tempaus 2021 ke–pe 12.–14.8.
Tempaus oli tarpeen, sillä entisen kauppaoppilaitoksen tiloihin avattiin Raksilan lukio ja samalla Maikkulan baanan viimeistelytyöt olivat vielä kesken.

Kevään 2021 siivoustalkoot tiistaina 11.5.
Puutarhajätteitä varten tilattiin 3 lavaa, jotka sijoitettiin niin, että lähikontakteja voitiin välttää jätteitä tuotaessa.

30.3.2021 Raksilan asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Raksilan asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli tiistaina 30.3.2021. Poikkeuksellisista olosuhteista ja voimassaolevista rajoituksista johtuen kokous järjestettiin etäkokouksena. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin J-P Aarrekivi, Ritva Ilonen, Hanna Kopsala, Joel Lehtelä, Veikka Niskakangas ja Heikki Pudas sekä varajäseniksi Jetta Huttunen ja Henna Raitala. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 14.4.2021.

Raksilan jouluvideo 2020

Raksila-lehti ilmestyi joulukuussa 2020
Voit lukea lehden sekä muita asukasyhdistyksen julkaisuja issuu.com-palvelussa.

3.12.2020 klo 17–19 kaupungin etäkeskustelutilaisuus asemakeskuksen suunnittelusta
Alueella sijaitsee nykyisin muun muassa Matkahuolto, linja-autoasema, Rata-aukio, oikeustalo, rautatieasema ja rata-alueen alikulku. Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27. lokakuuta, ja se on nähtävillä 18. joulukuuta saakka kaupungin verkkosivuilla, kaavatunnus Asemakeskus, 564-2484.

Raksilan joulunavaus Facebook Live -tapahtumana tiistaina 1.12.2020 klo 18
Ohjelmassa oli puiston kuusen jouluvalojen sytyttäminen, Raksila-mukin luovutus ansioituneelle raksilalaiselle, astrokuvaaja J-P Metsävainiolle, joululauluja Tanja Torvikosken laulamana ja säestämänä sekä Teuvo Pakkalan koulun Tiernapojat. Tilaisuus on tallennettu Facebookiin: fb.watch/2752E0CYgS

19.11.2020 kaupungin tiedotus- ja keskustelutilaisuus etäyhteydellä, aiheena:
– Raksilan paloaseman (kaavatunnus 564-1415) valmisteluaineisto sekä
– Puu-Raksilan (kaavatunnus 564-2425) asukaskyselyn tulokset.

Syksyn 2020 siivoustalkoot torstaina 15.10.
Syksyn siivoustalkoot on järjestettiin viikolla 42 eli koululaisten syyslomaa edeltävällä viikolla.

Turvallinen koulutie -tempaus elokuussa 2020
Koulujen alkaessa Raksilan asukasyhdistys jalkautui turvaamaan pienten koululaisten matkaa. Tempaus järjestettiin ke–pe 12.–14.8.2020

Kevään 2020 siivoustalkoot torstaina 7.5.
Koronakevään siivoustalkoot järjestettiin turvavälein ja ilman kahvipistettä. Puutarhajätteille oli kolme lavaa.

Raksilan asukasyhdistyksen vuosikokous 24.2.2020
Sääntömääräinen vuosikokous ja sen jälkeinen uuden hallituksen järjesteytymiskokous pidettiin Oulun Palvelualan Opistolla helmikuun lopussa.

Kaupungin järjestämä keskustelutilaisuus 20.2.2020
Ympäristötalolla järjestetty keskustelutilaisuus market-alueen kaavasta.

Raksila-lehti ilmestyi joulukuussa 2019
Voit lukea lehden sekä muita asukasyhdistyksen julkaisuja issuu.com-palvelussa.

Glögijuhla Raksilan puistossa maanantaina 2.12.2019
Tarjolla oli lämmintä glögiä ja piparkakkuja sekä yhteislaulua. Tilaisuudessa luovutettiin Raksila-muki nro 31 Kaisu Rundelinille.

Syksyn siivoustalkoot torstaina 10.10.2019
Paikalla oli  2 lavaa puutarhajätteille 16–19. Tarjolla oli kahvia ja teetä sekä myytävänä makkaraa (2 euroa/kpl). Ajankohta viikolla 42 ennen syyslomaa oli hyvä, koska ensilumi satoi heti syysloman jälkeen.

Raksilan kesäjuhlat lauantaina 10.8.2019
Kiitämme lämpimästi kaikkia juhlaan osallistuneita, esiintyjiä sekä pop-up-myynti- ja esittelypisteiden pitäjiä ihanasta juhlapäivästä! Katso kesäjuhlien kuvagalleria tästä.

Turvallinen koulutie -kampanja 8.–9.8.2019
Koulujen alkaessa Raksilan asukasyhdis­tys järjesti Turvallinen koulutie -kampan­jan Teuvo Pakkalan kadun suojateillä sekä Kainuuntien alikulussa. Koulutietä turvaamassa oli asukasyhdistyksen hallituksen jäsenten lisäksi alueen asukkaita ja Teuvo Pakkalan koulun koulumummeja ja -vaareja.

Kevään siivoustalkoot perjantaina 17.5.2019
Paikalla oli neljä lavaa puutarhajätteille 16–19 sekä Oulun Jätehuollon vaarallisten aineiden keräys 16–18. Asukasyhdistys myi tapahtumassa kahvia, mehua, pullaa ja makkaraa. Katso siivoustalkoiden kuvagalleria tästä.

Julkaisut

Asukasyhdistys julkaisee vuosittain Raksila-lehteä. Lehti ilmestyy joulun tienoilla, ja se jaetaan kaikkiin Puu- ja Kivi-Raksilan talouksiin. Arkistoimme ilmestyneitä lehtiä tänne ja issuu.com-palveluun, jotta niitä voi selailla sähköisessä muodossa. Vuonna 2022 Raksila-lehti julkaistiin 40-sivuisena ja nelivärisenä.

Uusin Raksila-lehti 2022
Klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan lehden issuu.com-palvelussa.

Raksila-lehti 2022 kansi

Vanhempia Raksila-lehtiä ja julkaisuja
www.issuu.com/raksila

Ladattavat lehdet (pdf)
Raksila-lehti 2022 (pdf, 2,8 mb)
Raksila-lehti 2021 (pdf, 3,4 mb)
Raksila-lehti 2020 (pdf, 2,5 mb)
Raksila-lehti 2019 (pdf, 2 mb)
Raksila-lehti 2018 (pdf, 3 mb)

Osa Raksila-lehden jutuista löytyy myös Tarinoita Raksilasta -sivulta:

Haluatko ilmoituksen Raksila-lehteen ja näin tukea asukasyhdistyksen toimintaa?
Hinnat: logo lehteen 50 euroa
1/4 sivun ilmoitus 150 euroa
1/2 sivun ilmoitus 300 euroa
koko sivun ilmoitus 600 euroa
Lisätietoja mediakortista (ilmoituskoot eivät muutu, lehden sivumäärä vaihtelee vuosittain). Tiedustelut raksilanasukasyhdistys@gmail.com.

Kumppanit

Kiitämme seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä Raksilan asukasyhdistyksen tukemisesta.

Osuuskauppa Arina
Kesko
Oulun Lippo Juniorit
Hauru – oululainen ympäristötekijä
Hätälä Oy
Avant Style
Green Dreams
Joutsen apteekki
ProLogo
Vaskisepät
Oulun Rakennuslasi
Kiinteistönvälitys TuplaR
Matsone LKV
Jumpru & Kaarlenholvi
Huovisen Leipomo
VintageVarasto
Oulun Baari
Karjatupa
Bo LKV
Valoo Täyskuitu
DNA Wattinen
Lisäksi teemme yhteistyötä Teuvo Pakkalan koulun ja vanhempainyhdistyksen kanssa sekä lukuisten raksilalaisten ja muiden Raksilaa arvostavien kanssa, kiitos kaikille!

Haluatko logosi nettisivuille tai ilmoituksen Raksila-lehteen?
Lue lisää raksila.fi/#julkaisut tai mediakortista.