Kaavoitus: Raksilaa suunnitellaan uusin ajatuksin – rakentaminen lykkääntyy, 27.11.2020

Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Teksti: Timo Takala.

Kaupunginosassamme on vireillä useita ja mittavia kaavahankkeita. Sivusta tulee kuitenkin jatkuvasti uusia ideoita ja jo pitkälle valmisteltuja suunnitelmia hyllytetään. Me alueen asukkaat seuraamme tilannetta hämmentyneinä sekä huolestuneina siitä, kuinka alueemme käy tavoiteltujen rakennusvolyymien kasvaessa. 

Suunnitelmien muuttuminen siirtää rakentamista tuonnemmaksi, mikä voi olla monelle meistä helpotuskin. Toisaalta sen seurauksena kaupunginosamme rappeutuminen vain jatkuu. Ratakadun ja rautatien väliseltä alueelta sammuvat vähitellen viimeisetkin valot. Katumme painuvat kuopille ja muuttuvat enemmän ja enemmän keskustassa työssä käyvien pysäköintialueeksi. 

Market-alueen suunnittelu palasi lähtöruutuun

Market-alueen asemakaavan muutos käynnistettiin vuonna 2013 Oulun kaupungin aloitteesta. Markettien vuok­ra-ajat olivat loppumassa eikä kaupunki halunnut jatkaa nykyisten markettien vuokra-aikaa, vaan saada alue tehokkaampaan käyttöön. Asemakaavaa laadittiin yhteistyössä alueen vuokramiesten Arinan ja Keskon kanssa. Vajaan seitsemän vuoden puurtamisen tuloksena keväällä 2020 saatiin vihdoin asemakaavan luonnos nähtäville. Luonnoksessa oli saman katon alla oleva Arinan ja Keskon kauppakeskus sekä asuntokortteli Tehtaankadun ja Teuvo Pakkalan kadun nurkkauksessa. Raksilan asukasyhdistys esitti kaavaan parannusehdotuksia, mutta ei vastustanut alueen kaavoittamista kauppakeskukselle ja asuntokortteliksi. 

Välittömästi kaavaluonnoksen esil­lä­olon jälkeen Oulun yliopisto pudotti pommin esittäessään yliopiston mukaantuloa hankkeeseen. Ympäristölautakunta antoi 13.10.2020 Arinan, Keskon ja yliopiston koalitiolle oikeuden esittää market­alueelle suunnitelmansa, jossa kauppakeskuksen lisäksi alueelle sijoitettaisiin myös 30 000 kerrosalaneliömetriä Oulun yliopiston tiloja. Aikaa suunnitelman esittämiselle annettiin ensi vuoden loppuun saakka. Välitavoitteena hakijoiden tulee 31.3.2021 mennessä tuottaa tiedot alueelle sijoittuvista toiminnoista niiden vaatimine logistiikka­tarpeineen. 

Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.
Oulun yliopiston laadituttama vaihtoehto 3 yliopiston ja kauppakeskuksen sijoittamisesta markettien nykyiselle tontille. © Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Mikäli suunnitelma tyydyttäisi kaupunkia, aloitettaisiin uusi kaavoitusprosessi. Yliopiston tavoitteena on päästä rakentamaan vuosina 2024–2025, jolloin tilat valmistuisivat vuosina 2027–2028. Kun kahden marketin sijoittamista alueelle hierottiin seitsemän vuotta, tavoitetta voi pitää optimistisena. Kyseessä on kuitenkin aika paljon hankalampi yhtälö. Mikäli uuteen kaavaprosessiin lähdetään, nykyisissä marketeissa käydään kauppaa hyvin todennäköisesti vielä tämän vuosi­kymmenen jälki­puoliskollakin.

Matkakeskusta ei tullut – Asema­keskuksen suunnittelu alkaa

Rautatien ja Ratakadun välinen, silloin VR:n käytössä ollut alue kaavoitettiin 1970-luvulla keskusliikenneasemaa varten. Keskusliikenneaseman ensimmäinen vaihe, linja-autoasema, valmistuikin vuonna 1983. Rautatieaseman piti tulla linja-autoaseman jatkeeksi suunnilleen nykyisen tunnelista nousevan luiskan kohdalle. Asemakaavan selostuksessa arvioitiin rautatieaseman rakentamisen siirtyvän 1990-luvulle. Asematunnelin ja linja-autoaseman rakentamisen jälkeen ainoaksi muutokseksi alueella jäi kuitenkin 1980-luvun lopulla rakennettu oikeus- ja poliisitalo. Sen jälkeen alueella on vain sammuteltu valoja. 

Ei talvikunnossapitoa. Kuva: Timo Takala 17.10.2020.
Ei talvikunnossapitoa. Kuva: Timo Takala 17.10.2020.

1980-luvulta alkaen Ouluun on visioitu toinen toistaan komeampia matkakeskuksia Rautatienkadun puolelle kunnes 30.10.2020 Forum24-lehdestä voitiin lukea, että Rautatienkadun varteen suunniteltua matkakeskusta ei tule. Lemminkäisen ja VR:n tekemä sopimus matkakeskustilojen rakentamisesta oli uutisen mukaan rauennut jo vuosia sitten. Sen sijaan nykyisen linja-autoaseman paikoitusalueelle on tulossa ”vaatimattomampi, enemmän odotustilatyyppinen joukkoliikennettä palveleva keskus, jossa VR esimerkiksi voisi palvella lippu­automaateilla”. 

Yhdyskuntalautakunta päätti 27.10.2020 käynnistää radan ja Ratakadun välisen alueen kaavamuutoksen. Asema­kaavan muutoksen tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen ”Asemakeskukseksi, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja, muun muassa linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asu­mista. Suunnittelun aikana voidaan tutkia myös muiden toimintojen sijoittumiseen alueelle.” Muilla toiminnoilla tarkoitettaneen ”Tapahtuma- ja elämysareenaa”, jonka toisena vaihtoehtona tutkitaan tätä Asemakeskuksen nimellä kulkevaa aluetta. Päätös areenan sijaintipaikasta on tarkoitus tehdä vasta vuonna 2022, mikä hankaloittaa huomattavasti alueen suunnittelua. Todennäköistä onkin, että odotustilan avajaisia ei vietetä aivan lähi­vuosina. 

Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi jättää palautetta 18.12.2020 asti.

Uusi paloasema Raksilaan

Hometalona tyhjilleen jätetyn keskuspaloaseman tontille käynnistyi asema­kaavan muutos vuoden 2019 lopulla. Parhaillaan nähtävillä olevissa kaavan valmisteluaineistoissa esitellään jo pitkälle tehtyjä uuden paloaseman suunnitelmia, joissa paloasemarakennuksen omistajaksi tulevan ruotsalaisen Hemsö:n nimikin jo esiintyy. 

Paloaseman luonnos, näkymä Teuvo Pakkalan kadulta. Lähde: Raksilan paloasema, kaavamuutoksen valmisteluaineisto, Hemsö Suomi Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.
Paloaseman luonnos, näkymä Teuvo Pakkalan kadulta. Lähde: Raksilan paloasema, kaavamuutoksen valmisteluaineisto, Hemsö Suomi Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Suunniteltu paloasema on aiempaa pienempi, koska pelastustoimet jaetaan tämän ja Teknologiakylään valmistuneen toisen paloaseman kanssa. Pelastuslaitoksen arvion mukaan paloautojen lähtöjen määrä vähenee Raksilassa noin 25 %. Hälytyksiin lähtevien raskaiden ajoneuvojen määrä myös vähenee. Nykyään Raksilasta lähtee hälytystä kohti 1–4 raskasta paloautoa, kun taas uuden paloaseman hälytyksiin arvioidaan lähtevän 1–2 raskasta paloautoa.

Raksilan asukasyhdistys jätti asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteen, jossa esitettiin harkittavaksi, voitaisiinko Oulun eteläpuolen pelastusasema sijoittaa kuitenkin Huuhkajanpuistoon ja osoittaa nykyinen tontti urheilupuiston tarpeisiin. Vastineessaan mielipiteeseen kaupunki kirjoitti: ”Kaavamuutos pohjautuu kaupunginhallituksen hankepäätökseen 11.6.2018 § 170, jonka mukaan Oulun uusi keskuspaloasema rakennetaan Linnanmaalle ja Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle rakennetaan nykyistä pienempi paloasema.”

Nyt nähtävillä olevasta asemakaavan valmisteluaineistosta saattoi jättää palautetta 30.11.2020 asti.

Jäähalli vai elämysareena?

Raksilan jäähallin tonttia koskeva asemakaavan muutos käynnistettiin vuonna 2015. Aloitteen kaavamuutoksesta oli tehnyt Oulun Kärpät Oy. Tavoitteena oli kehittää Raksilan jäähallista nykyaikai­set vaatimukset täyttävä urheilutoimin­nan ja muiden tapahtumien areena. Asemakaavoitus ei ole kuitenkaan edennyt kesällä 2016 nähtävillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen, sillä pian tuon jälkeen julkisuudessa alkoi keskustelu areenasta. 

Vuonna 2016 järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksista yhdessä, ”Tervahauta 2020”:ssä asema-alueelle oli sijoitettu myös areena. © GSP Group Oy, PES-arkkitehdit.
Vuonna 2016 järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdotuksista yhdessä, ”Tervahauta 2020”:ssä asema-alueelle oli sijoitettu myös areena. © GSP Group Oy, PES-arkkitehdit.

Keskustelu areenasta johti lopulta siihen, että kaupunginhallitus päätti 26.10.2020 laatia hankesuunnitelman ”Tapahtuma- ja elämysareenasta” poliisi- ja oikeus­talon tontille sekä hankeselvityksen vaihtoehtoisesta sijoituksesta Raksilan urheilupuistoon. Sijaintipaikkana urheilupuistossa on mainittu pesäpallokentän kohta. Määräaikaa suunnitelmille annettiin vuoden 2021 loppuun. Hankesuunnitelman ja hankeselvityksen valmistumisen jälkeen vuonna 2022 on tarkoitus tehdä päätös sijaintipaikasta. 

Puu-Raksilan kaava etenee 

Asukasyhdistys teki aloitteen Puu-Raksilan asemakaavan uusimisesta vuonna 2017. Kaavan laatiminen aloitettiin parin vuoden odotuksen jälkeen vuonna 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syyskuussa 2019. Asukasyhdistys jätti suunnitelmasta mielipiteen, jossa toivottiin erityisesti perusteellisten selvitysten tekemistä suunnittelun pohjaksi. Syyskuussa 2019 kaupunki järjesti asukkaille ja kiinteistöille suunnatun kyselyn alueen kehittämistoiveista. ■ 

Puu-Raksilan kaavahankkeessa on tarkoitus ratkoa myös Raksilan liikenneongelmia.  Kuva: Timo Takala 6.11.2019.
Puu-Raksilan kaavahankkeessa on tarkoitus ratkoa myös Raksilan liikenneongelmia. Kuva: Timo Takala 6.11.2019.

Raksilalaiset mukana kaavamuutoksissa, 27.11.2020

Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.

Hanna Kopsala ja Kaisa Pudas.

Oulun kaupunki kokosi syksyllä 2020 Puu-Raksilan suojelu­kaavan valmistelua varten työryhmän, jossa ovat kaupungin puolelta Raksilan kaava-asiasta vastaava kaupungin kaavoitus­arkkitehti Jere Klami ja liikenneinsinööri Saija Räinä. Asukas­yhdistyksen puolesta työryhmään kuuluvat Liikenne- ja kaava­työryhmän jäsenet Timo Takala ja Kaisa Pudas. Syksyn palaverissaan työryhmä kävi läpi kaupungin jo aloittamia toimia ja suunnitteli tulevia.

Kaupunki järjesti syksyllä 2019 alueemme asukkaille ja kiinteistöjen omistajille verkkokyselyn Puu-Raksilan kaavahankkeen (kaavatunnus 564-2425) lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyä varten. Asukaskyselyn vastaajia oli 91, joista 23 ei itse asu Raksilassa.

Työryhmän suunnitelman mukaan Jere Klami esitteli asukaskyselyn tulokset etänä järjestetyssä asukastilaisuudessa 19.11.2020. Tilaisuudessa esiteltiin asukaskyselyn tuloksien lisäksi Raksilan paloaseman (kaavatunnus 564-1415) valmisteluaineisto. Klamin esitys löytyy Oulun kaupungin verkkosivulta www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila

Etäyhteyden kautta asukastilaisuudessa oli mukana noin 60 osallistujaa. Raksilan asukasyhdistys oli järjestänyt mahdollisuuden tilaisuuden seuraamiseen myös Teuvo Pakkalan koululla niille henkilöille, jotka eivät pystyneet osallistumaan etäyhteyden kautta.

Raksilan paloaseman osalta keskusteluissa tuotiin esille huoli paloaseman liikuntasalin ja ampumaradan menettämisestä, sillä uuden paloaseman luonnos ei sisällä tiloja näihin toimintoihin. Lisäksi nostettiin esiin paloaseman sijainti – onko Raksila ylipäätään oikea sijoituspaikka uudelle keskustan paloasemalle.

Asukaskyselyn tuloksissa suurin osa vastaajista piti asuin­ympä­ristöä erittäin viihtyisänä (63,0 %) tai viihtyisänä (30,8 %). 

Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.
Asukaskyselyn vastauksista kerätty Raksilan viihtyisyyttä kuvaava sanapilvi.

Avoimissa vastauksissa nousi esille alueen rauhallisuus, puistomaisuus, kauniit puutalot sekä yhteisöllisyys. Vastauksissa tuli esille myös Raksilan asukkaita jo pitkään huolettaneet alueen liikennejärjestelyt, melu ja tärinä.

Asukaskyselyn avoimia vastauksia:

Kylä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja kantavat vastuuta ympäristöstään ja naapureistaan.

Asun maalla keskellä kaupunkia.

Puu-Raksilaan muutettuaan ei sieltä halua muuttaa pois.

Rauhallinen ja idyllinen alue keskellä kaupunkia.

Jere Klamin yhteenveto asukaskyselystä löytyy kaupungin sivujen lisäksi
myös osoitteesta raksila.fi/asukaskysely2020.pdf

Kaupunki tuleekin selvittämään alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen ja tilaa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo tämän vuoden puolella. Virallinen selvitys Puu-Raksilan pysäköintitilanteesta tulee viivästymään poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Kaupunki kuitenkin tietää rajoittamattomasta pysäköinnistä johtuvan tilanteen, ja sillä on hallussaan aiemmin kerättyjä tietoja ja vanhoja mittauksia. Hulevesi- sekä ympäristö- ja tärinäselvitys laaditaan ensi keväänä. Suojelukaavan valmistuminen ei kuitenkaan ole riippuvainen alueen muiden hankkeiden aikatauluista: koska Puu-Raksilan liikenne- ja pysäköintiratkaisut saa­daan nähtävästi valmiiksi ennen muita hankkeita, muut hankkeet tulevat elämään Raksilan ratkaisujen mukaan. Raksilan asemakaavan muutosluonnos on tavoitteena saada valmiiksi jo loppusyksystä 2021.

Kaupunki suunnittelee tilaavaansa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo vuoden 2020 puolella. Tarkoitus on selvittää alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen.
Kaupunki suunnittelee tilaavaansa suojelukaavahankkeeseen liittyvän kattavan liikennesuunnittelun jo vuoden 2020 puolella. Tarkoitus on selvittää alueen lukuisten eri hankkeiden vaikutukset liikenteeseen. Kuva Kaisa Pudas.

Kaupunki aloittaa tämän vuoden puolella myös rakennusten ja tonttien rakennusoikeuksien tarkastelun, jonka pohjalta aloitetaan, osana kaavaluonnosta, rakentamistapaohjeiden valmistelu. Peruslähtökohtana on sekä rakennusten arvojen mukainen että asukkaille oikeudenmukainen kaava. Siihen liittyen kaupunki on tehnyt Puu-Raksilan alueen rakennushistorian selvityksestä tarjouspyynnön. Uusi asiantuntijaselvitys tulee tarkentamaan aiemman arkkitehtiopiskelijoiden laatiman suojeluatlaksen tietoja. Selvityksen on määrä valmistua ensi kesänä.

Asukaskyselyn vastauksista kerätty muuta palautetta kuvaava sanapilvi.
Asukaskyselyn vastauksista kerätty muuta palautetta kuvaava sanapilvi.

Lähes puolet kyselyn vastaajista kertoi haluavansa, että asukasyhdistys edustaa heitä kaavatyössä. Jokunen vastaaja haluaa osallistua suunnittelutyöpajoihin. Jollet ole jo Liikenne- ja kaavatyöryhmän jäsen, otathan meihin yhteyttä! Työpaja on suunnitteilla ensi kevääksi. ■

* * *

Raksilan asukasyhdistyksen Liikenne- ja kaavatyöryhmä 2020: 
Laura Isola, Hanna Kopsala, Irene Oukka, Kaisa Pudas ja Timo Takala

Asukasyhdistys tiedottaa jatkossakin raksilalaisia ajankohtaisista kaava- ja muista asioista Raksilan tiedotusasiaa -whatsapp-ryhmässä, täällä kotisivuillamme osoitteessa raksila.fi sekä paperitiedotteilla.

Raksilan asukasyhdistyksen valitus market-alueen paikoitusalueen toistuvasta ja pitkäkestoisesta öisestä meluhaitasta ja siihen liittyvistä liikenteellisistä turvallisuusriskeistä 11.11.2020

Vastaanottoja: Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ymparisto@ouka.fi.
Tiedoksi: Raksilan Paikoitus Oy.

Tämä valitus koskee Raksilan kaupunginosassa sijaitsevan market-alueen paikoitusalueen toistuvaa, pitkäkestoista ja pitkäaikaista autojen ja äänentoistolaitteiden aiheuttamaa häiritsevää melua, kiihdyttelyn ja paikoitusalueelle saapumis- ja positumisliikenteen melua ja turvallisuusriskiä jotka tapahtuu yleensä iltaisin klo 22 jälkeen ja jatkuu pitkälle aamuyöhön.

Raksilan asukasyhdistys on käynyt asiaan liittyvää keskustelua eri viestintäkanavissaan ja järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Käydyn keskustelun pohjalta yhdistyksen hallitus on päättänyt, että on tarpeellista laatia asiasta virallinen valitus koko yhdistyksen nimissä.

Oulun kaupungin ympäristösuojelumääräysten mukaan äänentoistolaitteita on käytettävä ulkona siten, ettei toistettava ääni kuulu erityisen häiritsevästi lähimmissä asuinhuoneistoissa tai muissa häiriintyvissä kohteissa. Market-alueen autojen äänentoistolaitteiden häiritsevä melu on jatkunut vuosikausia. Lähialueiden asukkaita on kehotettu ottamaan meluhaitasta yhteyttä hätäkeskukseen, minkä olemme usein tehneetkin. Hätäkeskuksesta pahoitellaan tilannetta ja kerrotaan, että puheluja market-alueen häiritsevästä melusta tulee usein. Hätäkeskus välittää valitusviestit Oulun poliisille. Poliisin tulo kestää toisinaan, eikä se ratkaise tilannetta kuin hetkellisesti – se ei rauhoita tilannetta edes yhdeksi kokonaiseksi yöksi.

Äänentoistolaitteiden käytöstä aiheutuvan melun lisäksi pysäköintialueella olevat, sinne tulevat ja sieltä poistuvat henkilöt kiihdyttävät, jarruttavat ja kääntelevät autojaan (”polttavat kumia”, ”vinguttavat renkaitaan”) lisäten meluvaikutusta mutta myös aiheuttaen turvallisuusriskin muille liikkujille. Liikenne tapahtuu pääosin Teuvo Pakkalan kadun kautta, mutta autojen pyörittelyä harrastetaan myös Raksilan muilla kaduilla kuten Karja-, Puutarha- ja Syrjäkaduilla. Toistaiseksi on säästyttä henkilövahingoilta, mutta riski on olemassa.

Epävirallisen mittausten mukainen häiriöalue.

Melu ja muu häriö on toistuvaa, pahimmillaan yleensä viikonloppuihin ajoittuvaa, mutta erityisesti viime kevään koronaepidemian puhkeamisen jälkeen autoilu ja äänentoistolaitteiden häiritsevä melu on lisääntynyt, ja melu ja muu häiriö on häiritsevää myös arki-iltaisin ja öisin. Äänentoistolaitteiden meluun eivät auta edes korvatulpat, sillä erityisesti voimakkaat bassotaajuudet eivät kuulu meluna vaan voimakkaana värähtelynä, joka resonoi muun muassa talojemme ikkunoissa ja pattereissa.

Kyse on useimmiten samoista autoista ja oletamme siten, että myös samoista häiriön tekijöistä. Kyse ei asuaksyhdistyksemme mielestä ole tarkoituksettomasta toiminnasta, vaan säännöllisestä tiettyjen samankaltaista häiriötä toistuvasti aiheuttavien autoilijoiden kokoontumisesta. Sanomattakin lie selvää, että koemme tilanteen kotirauhan häirintänä.

Laissa ei ole erikseen annettu määräystä asuinalueiden hiljaisuusajoista. Oulun kaupunki on kuitenkin ympäristösuojelumääräyksiinsä kirjannut, että erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty asuntojen ja muiden herkästi häiriintyvien kohteiden läheisyydessä maanantaista lauantaihin klo 22.00–7.00 sekä sunnuntaina ja juhlapyhinä klo 22.00–9.00. Toivomme, että Oulun kaupunki soveltaa Raksilan market-alueen toistuvaan ja pitkäkestoiseen meluun vastaavaa määräystä ja aloittaa sen mukaisesti tarvittavat toimenpiteet.

Oulun kaupunki on vuokrannut Raksilan market-alueen paikoitusalueen Raksilan Paikoitus Oy:lle. Sopimuksen (allekirjoitettu 14.12.2015) 7§:n mukaan, joka koskee tontin käyttöä, todetaan seuraavaa:

”Tontilla ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla tavoin pysäköintitoiminnan laatuun nähden kohtuuttomasti häiritsee ympäristöä.”

Tällä kirjeellä tuomme Oulun kaupungille tiedoksi, että Oulun kaupungin maa-alueen vuokralainen Raksilan Paikoitus Oy ei ole noudattanut sopimuksen 7§:n rajoitusta.

Oulussa 11.11.2020
Heikki Pudas
puheenjohtaja, Raksilan asukasyhdistys


Vastaus 24.11.2020, Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
Tiedoksi: Maanomistaja / Oulun kaupunki; Raksilan Paikoitus Oy; Poliisi.

Valitus Raksilan marketalueen pysäköintialueen aiheuttamasta häiriöstä

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut 11.11.2020 valitus, joka koskee Raksilan marketalueen paikoitusalueen autojen ja äänentoistolaitteiden häiritsevää melua ja turvallisuusriskiä.

Valitus koskee pysäköintialueella tapahtuvaa autoilua ja liikennettä sekä ajoneuvoissa tapahtuvaa musiikin soittamista. Kyseisten toimien valvonta kuuluu tieliikennelain piiriin eikä ole kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa. Valituksessa viitataan myös kotirauhan häirintään, jonka valvonta ei kuulu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että autoilu yleisellä pysäköintialueella ja siitä aiheutuvat haitat eivät kuulu ympäristönsuojelulain mukaisiin toimiin. Ympäristönsuojeluviranomainen välittää asian tiedoksi maanomistajalle ja alueen vuokralaiselle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Paikoitusalueen (kiinteistötunnus 564-12-35-5) omistaja on Oulun kaupunki. Maanomistajan ja alueen vuokraajan keskinäisessä sopimuksessa on käyttöehdot alueella toimimiseen. Ympäristötoimella ei ole toimivaltaa alueen käyttöön.

Sovelletut oikeusohjeet: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 22 §, 118 § ja 202 §

Jonna Hakala
ympäristönsuojelupäällikkö

Muistio työpalaverista Oulun kaupungin ja Raksilan Asukasyhdistyksen kanssa 15.10.2020

Aika: 15.10.2020 klo 15:00-15:35 Teamsissä.
Läsnä: Jere Kalmi, Oulun kaupunki; Saija Räinä, Oulun kaupunki; Timo Takala, Raksilan Asukasyhdistys; Kaisa Pudas, Raksilan Asukasyhdistys.

Aiheet:

  1. Puu-Raksilan alueen suojelukaava:
    Puu-Raksilan suojelukaavatyö on mennyt eteenpäin. Alue on Oulun mittakaavassa suuri, eikä kaupunki voi antaa työn loppuun saattamiselle tarkkaa aikataulua. Tavoitteena on, että
    suojelukaavaan tarvittavat selvitykset valmistuvat kevättalvella.

a) rakennushistoriaselvitys
Kaavahankkeen rakennushistoriaselvitystä on kaupungin tarkoitus päästä aloittamaan tänä syksynä ja se valmistuu ensi vuonna. Selvityksessä käydään läpi rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja sekä ryhmitellään niitä rakennustyypeittäin. Rakennushistoriaselvitys tarkentaa aiemman arkkitehtiopiskelijoiden laatiman suojeluatlaksen tietoja asemakaavaa varten. Arkkitehtiopiskelijoiden laatima suojeluatlas ei ole riittävä. Tarvitaan asiantuntijaselvitys. Asiantuntijaselvityksestä on tehty tarjouspyyntö.

b) rakennusoikeusselvitys
Loppusyksyn aikana kaupunki aloittaa tonttien rakennusoikeuksien tarkastelun, mikä edistää osaltaan suojelukaavaluonnosta. Peruslähtökohtana on saada rakennuksien arvojen mukainen ja samalla asukkaille oikeudenmukainen kaava. Tästä kaupunki haluaa käydä asukkaiden kanssa vuoropuhelua jatkossakin (mm. tämän työryhmän tapaamiset ja tulevat yleisötilaisuudet). Tällä hetkellä alueella on mm. erilaisia kerroslukuja (1, 1 ½, 2 jne.), jotka hämmentävät. Pohdittavana on, sisällytetäänkö kaavaan monia variaatiota vai löytyykö kaavaa varten yhtenäisempi luku; mikä on kaavallisesti oikea ja järkevä ratkaisu. Kaavaa varten myös alueen piharakennuksille ja piharakennusoikeuksille etsitään ratkaisu. Lähtökohtana on, että kaikilla tonteilla säily rakennusoikeus piharakennukselle.

c) liikennesuunnitteluselvitys
Kaupunki tilaa kaavahankkeeseen liittyvää Puu-Raksilan liikennesuunnittelun tämän vuoden puolella ja suunnittelu aloitetaan vielä tänä syksynä. Siinä käydään läpi katujen roolitusta ja huomioidaan kaavamuutosalueen liittyminen ympäröivään liikenneverkkoon esim. joukkoliikenteen ja baanan kannalta. Työn yhteydessä oli ajateltu tehtäväksi selvitys nykytilanteen pysäköinnistä Puu-Raksilassa. Koronatilanteen takia liikennemäärä on alueella kuitenkin vähentynyt huomattavasti, joten tämän päivän pysäköintimittaus ei antaisi oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Kaupungilla on tiedossa alueen pysäköintitilanne aikaisempia tietoja ja vanhojen mittausten pohjalta, mutta suojelukaavaa varten tarvitaan viralliset tiedot. Näiden pohjalta tullaan esittämään vaihtoehtoja, miten pysäköintiä voitaisiin alueella kehittää.

2. Puu-Raksilan ympärillä olevat muut asemakaavahankkeet:
Alueella on käynnissä monia asemakaavahankkeita ja muita suunnitteluhankkeita, mm. marketyliopistosuunnittelu, joka vastikään hyväksyttiin. Kaupunki tulee selvittämään hankkeiden vaikutukset liikenteeseen kokonaisuudessaan; tätä tehtävää ei ole alun perinkään ulkoistettu. Tavoitteena on turvallinen, toimiva ja viihtyisä alue. Mikäli Puu-Raksilan liikenne- ja pysäköintiratkaisut saadaan valmiiksi ennen muita hankkeita, muut hankkeet tulevat elämään Raksilan ratkaisujen mukaan. Suojelukaava ei ole riippuvainen muiden hankkeiden valmistumisista.

3. Yleisötilaisuus Raksilan asukkaille:
Kaupunki järjestää torstaina 19.11.1 klo 19 etäyhteydellä yleisötilaisuuden, jossa esitellään Puu- Raksilan asukaskyselyn tuloksia. Samassa tilaisuudessa esitellään lyhyesti Raksilan paloaseman kaavamuutoksen valmisteluaineisto. Raksilan Asukasyhdistys pyrkii järjestämään tilaisuutta varten suuremman tilan, jonne ne alueen asukkaat, joilla ei ole etäyhteysmahdollisuutta, voivat saapua. Kaupunki lähettää linkin tapahtumaan lokakuussa ja ilmoittaa siitä myös lehdessä. Asukasyhdistys voi jakaa linkin eteenpäin omissa viestityskanavissaan. Muista alueen kaavahankkeista järjestetään myöhemmin erillisiä tilaisuuksia niiden kannalta sopivina ajankohtina. Marraskuun yleisötilaisuudessa ei vielä esitellä Puu-Raksilan kaavan tai liikenteen vaihtoehtoja. Tämä työryhmä kokoontuu marraskuun yleisötilaisuuden jälkeen, loppuvuodesta tai alkuvuodesta 2021, jonka jälkeen järjestetään uusi yleisötilaisuus.

4. Muuta:
Kaupunki lupasi selvittää Raksilan alueen epäreilun jalkakäytävien hoitovelvoitteen, joka kohdistuu tällä hetkellä Teuvo Pakkalan kadun, Syrjäkadun ja Tehtaankadun asukkaille.

Muistion vakuudeksi
15.10.2020

Kaisa Pudas

Raksilan asukasyhdistyksen aloite liikennevalojen saamisesta Teuvo Pakkalan koulun edustalle ja kaupungin vastaus 19.8.2020

Teuvo Pakkalan kadun ja Puistikkokadun risteys Raksilassa on etenkin koulujen lukuvuoden aikana vaarallinen. Teuvo Pakkalan koulu on Raksilan ja Karjasillan alueiden noin 300 lapsen lähikoulu. Monen lapsen koulutie kulkee Raksilan kautta ja Teuvo Pakkalan kadun ylittäminen on välttämätöntä. Raksilan lukion aloittaessa alueelle tulee noin 900 lukiolaista, joista osa tulee käyttämään samaa reittiä.

Teuvo Pakkalan katu on vilkasliikenteinen katu, jota käytetään mm. läpikulkuväylänä Raksilan markettialueelle ja urheilualueille. Nopeusrajoituksien noudattamisen valvonta on vähäistä, lisäksi Puistikkokadun ja Teuvo Pakkalan kadun risteyksessä näkyvyys on lähes olematon. Puistikkokadun kevyenliikenteenväyliltä tultaessa risteyksen kulmissa olevat rakennukset peittävät näkyvyden täysin.

Raksilan asukasyhdistys ehdottaa, että ko. risteyksen pohjois- ja eteläpuolelle asennettaisiin liikennevalot, jotka oletusarvoisesti olisivat Teuvo Pakkalan kadun autoliikenteelle punaiset molempiin suuntiin ja muuttuisivat viiveellä antureiden perusteella vihreiksi. Hälytysajoneuvojen osalta muutos voitaisiin toteutta automaattisena. Väliaikaisena ratkaisuna vilkkuva varoitusvalo lisäisi suojateiden huomattavuutta.

Liikennevalot toisivat turvallisuutta koululaisille ja muille jalankulkijoille jotka kulkevat kyseistä reittiä käyttäen. Lisäksi tämä vähentäisi Teuvo Pakkalan kadun houkuttelevuutta läpikulkuväylänä parantaen Raksilan alueen yleistä turvallisuutta ja viihtyvyyttä, sopien hyvin valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Raksilan asukasyhdistyksen hallitus


Kaupungin vastaus:
Kiitos palautteesta.

Oulussa liikennevalo-ohjaamattomien liittymien liikennevalotarpeen kiireellisyyttä seurataan vuosittain muutamia kertoja päivitettävän pririsointitaulukon avulla. Teuvo Pakkalan kadun ja Puistikkokadun liittymä ei ole kiireellisyysjärjestyksessä suunnittelun kautta toteutukseen menevien liittymien joukossa.

Teuvo Pakkalan kadun nopeusrajoitus on 40 km/h ja Puistikkokadun kohdalla suojatiet ovat saarekkeellisia. Vastaavantyyppisiä suojatieylityksiä on Oulussa koulujen läheisyydessä runsaasti. Suojatieturvallisuutta kohteessa voidaan nykyisestää hiukan parantaa keskisaarekkeiden liikenteenjakajamerkkien nostamisella nykyistä ylemmäs suojatiemerkin alapuolelle, jolloin suojatietä ylittävät jalankulkijat näkyvät paremmin ajoradan liikenteelle.

Terveisin
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kommentti: Raksila ei enää rauhallinen lintukoto – poimintoja kevään ja kesän 2020 aikana käydyistä keskusteluista Raksilan viestintäkanavissa ja yhdistyksen hallituksessa

Heikki Pudas
Raksilan asukasyhdistyksen puheenjohtaja

Raksilakaan ei enää ole pelkkä rauhallinen lintukoto, vaan nyky-yhteiskunnan lieveilmiöt näkyvät monin tavoin täälläkin. Liikenteen melu, kaahailu, äänentoistolaitteiden huudattaminen keskellä yötä ovat kaikki epämiellyttävää toimintaa ja raastavat hermoja. Mutta alkuvuonna puhuttanut pikkurikollisuus ja huumekauppa ovat vähintään astetta vaarallisempia niin lapsille, nuorille kuin kelle tahansa alueen asukaalle.

Huumeiden käyttöön ja siihen liittyvään kaupankäyntiin liittyvät paitsi aineet, välineet ja päihtyneiden käyttäytyminen, rikokset joilla rahoitetaan huumeiden hankintaa. Vaikuttaa siltä, että Raksilassa sekä kaupankäynti että huumeiden hankinnan rahoittamiseen liittyvä rikollisuus ovat entistä aktiivisempaa.

Koronatilanteella on ilmeisesti lisääntyneeseen rikollisuuteen ja Raksilassa toimivaan kaupusteluun vaikutuksensa. Mm. keskustan liikkeissä on myöskin lisääntynyt arvokkaampienkin tavaroiden ja vaatteitten varastelu ja vartiointia on pitänyt lisätä. Syyksi arvioidaan Ruotsin rajan sulkeminen, joka on nostanut huumeiden hintaa (ilmeisesti) merkittävästi. Tämä taas saa käyttäjät ahneemmiksi ja heidän riskinottokykynsä isommaksi.

Ensimmäinen ja tärkein reagointi näihin tilanteisiin on havainnon tekijän vastuulla. Soitto hälytyskeskukseen kirjaa tiedot järjestelmiin, joista tarvittaessa saadaan raportteja ja voidaan hakea tehtyjen havaintojen määrä. Puistojen ja yleisten alueiden siivous kuuluu kaupungille, ja kun joku joukko kerääntyy esim. puistopenkin ympärille ja jättää peräänsä roskat (ja välineet), kaupungin on hyvä saada tieto ja he hoitavat siivouksen. Nämä yhteydenotot eivät välttämättä ratkaise asiaa edes hetkellisesti, mutta ovat perustaa pitkäjänteisemmälle suunnitelmalle ja ratkaisulle.

Poliisilla on käytössään kohtalaisen uusi toimintamahdollisuus edellä mainitun kaltaisten lieveilmiöiden ehkäisemiseen. Se on Lähipoliisitoiminta (www.poliisi.fi/jarjestys/lahipoliisitoiminta), jossa poliisi muiden viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa tekee yhteistyötä joka on muutakin kuin hälytyskäyntejä. Jos tällaiseen yhteistoimintaan päädytään, tärkeää olisi Raksilan kohdalla saada aktiivisia asukasyhdistyksen jäseniä osallistumaan toimintaan.

Oulussa on myös useita kaupunginosia, joihin on perustettu vapaaehtoisia aluevalvontarinkejä. Yleisin syy näiden perustamiseen on väki- ja ilkivallan lisääntyminen ja/tai rikollisuuden ehkäisemisen tarve. Mikäli Raksilasta löytyisi vapaaehtoisia ja tälle toiminnalle nähdään tarvetta esim. tiettyinä (vuoden/viikon/vuorokauden) aikoina, tällainen rinki voisi toimia Lähipoliisitoiminnan kumppanina.

Päivitys 9.12.2020: Tekstissä oleva linkki Lähipoliisitoimintaan ei ole enää käytössä. Sopivan yhteydenottotavan poliisiin löydät sivun poliisi.fi/turvallisuus-ja-jarjestys alaosan linkeistä.

Raksilan alueen kaavamuutosten päivitystä 28.3.2020

Raksilan alueen useat erilliset kaavasuunnitelmat ovat pitäneet asukasyhdistyksen kaava- ja liikennetyöryhmän kiireisenä. Sitä mukaa, kun kaupunki on julkaissut asuinaluettamme koskevia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, on kaava- ja liikennetyöryhmä tutustunut niihin ja laatinut niistä asukasyhdistyksemme hallitukselle vastine-ehdotuksen. Hallitus on toimittanut vastineet eteenpäin kaupungille annettuihin määräaikoihin mennessä. Vastineilla otamme asukasyhdistyksenä kantaa Raksilaa koskeviin, vireillä oleviin ja tuleviin, kaavamuutoshankkeisiin turvataksemme valtakunnallisesti arvokkaan miljöömme säilymisen ja asuinympäristömme kehittymisen entistä paremmaksi.

Vastine market-alueen kaavaan valmistumassa.

Eniten aluettamme koskevat asukasyhdistyksen aloitteesta vireille saatetun Puu-Raksilan suojelukaavan lisäksi market-alueen ja palolaitoksen kaavamuutoshankkeet. Puu-Raksilan suojelukaavasuunnitelmaan saimme jokainen raksilalainen osallistua henkilökohtaisesti verkkokyselyllä. Sen lisäksi asukasyhdistyksemme hallitus laittoi kaupungille suunnitelmaan kaava- ja liikennetyöryhmän laatiman yhteisen vastineen. Raksilan market-alueen kaavamuutos esiteltiin kaupungin järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa Ympäristötalolla helmikuussa; paloaseman suunnitelmaan olemme voineet tutustua kaupungin nettisivulla. Kahden viimeisen hankkeen vastineet löytyvät kokonaisuudessaan, kun rullaat tätä sivua alaspäin. Tässä tiivistelmä noista vastineista.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan ”Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin”. Luonnosvaiheessa on käytetty hyväksi perusteellisia selvityksiä mm. alueen kasvillisuudesta, mutta tärkein selvitettävä asia, vaikutukset liikenteeseen, on hyvin puutteellista. Kaupungin asiakirjat eivät sisällä tutkimuksia edes liikenteen nykytilasta, mikä on oleellinen tieto kaavamuutoksissa alueen liikenneturvallisuuden kannalta. Market-alueen kaavasuunnitelmassa kaupunki on tyytynyt Keskon ja Arinan tekemiin selvityksiin, joissa on keskitytty tutkimaan hyvin suppeasti liiketontin sisäisiä huolto- ja pysäköintijärjestelyjä sekä näiden liittymien toimivuuksia.

Vastineissa olemmekin viestineet kaupungille, että edellytämme kaupungin tekevät tai teettävän asemakaavaa varten kunnollisen liikenneselvityksen, -suunnitelman ja vaikutusarvion sekä asettaa siihen pohjautuvat luonnokset vielä uudelleen nähtäville ja vuorovaikutukseen ennen kuin esim. market-alueen kaavahankkeessa voidaan edetä ehdotusvaiheeseen. Lisäksi esitämme, että Ympäristöministeriön muistion mukaisesti museoviranomainen ja ELY-keskuksen asiantuntijat huomioitaisiin jatkovalmistelussa, jotta tulevan Puu-Raksilan suojelukaavan mahdolliset vaikutukset osataan alueen muissa kaavahankkeissa ottaa huomioon.

Suurimpana ongelmana kaupungin suunnitelmissa näemme liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, jotka ovat jo nykyisellään koko Raksilan alueella toimimattomat. Yhdistyksen mielestä laaja-alainen pysäköintijärjestelysuunnitelma on tehtävä siten, että sitä ei rajata vain market-aluetta tai paloasemaa koskevaksi. Erityisesti olemme huolissamme Teuvo Pakkalan kadusta, joka on alueemme rasitetuin katu. Se ei kestä yhtään lisääntyvää liikennettä. Asukasyhdistys esittää, että kaupunki ottaa huomioon vaihtoehtoiset liikennejärjestelyt, joiden avulla mm. pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää.

Raksilan marketit on aikanaan sijoitettu paikalleen tärkeänä osana urheilualueen pysäköintiratkaisua. Tontinvuokrasopimuksissa on ollut velvoite sallia maksuton pysäköinti urheilutapahtumien ja mahdollisesti muidenkin tapahtumien aikana. Ehtojen tarkempaa sisältöä emme tunne, mutta muistutamme, että nämä ehdot tulee sisällyttää saman sisältöisinä uuden marketin vuokrasopimukseen.

Kaupungin kaavaluonnoksessa sallitaan 1 200 autopaikan rakentaminen market-alueelle, mikä merkitsee 40 %:n lisäystä marketien nykyiseen autopaikkamäärään. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa kerrottiin, että eri vuosien aikana tehdyt simuloinnit osoittavat toistuvasti ja selkeästi, että liikenteellisesti toimivin ratkaisu uudeksi yhteydeksi tulevaan kauppakeskukseen olisi ajoramppien rakentaminen Kajaanintieltä. Ne on kuitenkin jätetty pois kaavaluonnoksesta pelkästään rakentamiskustannussyistä. Ramppien rakentamista Keskon ja Arinan kustannuksella tässä hankkeessa on pidettävä ehdottomana vaatimuksena pysäköintipaikkamäärän kasvattamiselle, koska muussa tapauksessa rampit lankeaisivat kaupungin kustannettavaksi välittömästi Ratakadun varren rakentamisen alkaessa.

Asukasyhdistys suhtautuu myönteisesti kaupallisen toiminnan säilymiseen alueella nykyisen laajuisena. Emme näe kuitenkaan hyvänä kaupan tilojen voimakasta laajentamista nyt esitetyllä tavalla. Luonnoksessa ehdotetaan voimassa olevan kaavan kerrosalaneliömetrin rakennusoikeuden korottamista peräti 76 %:lla, mutta sitä ei ole kaavaselostuksen luonnoksessa perusteltu. Viimeisessä käyttösuunnitelmassa ei ole osoitettu, mikä osuus liikepinta-alasta on tarkoitus rakentaa erikoiskaupalle. Raksilalaiset toivoisivat erikoispalveluiden, kuten apteekin, Alkon, postin, ym. säilyvän alueella, mutta toisaalta emme halua tästä muodostuvan Oulun keskustan elinvoiman kanssa kilpailevaa kauppakeskusta.

Luonnoksessa asuntoalueemme laajenisi Tehtaankadun pohjoispuolelle yhdellä melko massiivisella asuntoyhtiöllä. Tämä vastaa kahdeksaa – yhdeksää Syrjäkadun varren asuntoyhtiötä. Puu-Raksilan valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö on tulkittu luonnoksessa liian ahtaasti, niin että sen vaikutukset koskisivat vain luonnokseen piirretyn rajaviivan sisäpuolista osaa. Kaavaluonnoksen asunto-tontti on Puu-Raksilan välitön laajennus, mikä tulee ottaa huomioon rakennusten mittakaavassa ja materiaaleissa. Asukasyhdistys painottaa myös, että asemakaavalla tulee huolehtia, että Tehtaankadun lähelle ei sallita rakennuksia tai rakenteita, jotka saattaisivat vaatia paalutuksen. Rakennuksen koon lisäksi myös materiaali- ja rakenneratkaisuilla on vaikutusta paalutustarpeeseen, joten tarvittavan laajalle vyöhykkeelle tulee asettaa myös asemakaavamääräyksellä paalutuskielto.

Raksilan asukasyhdistyksen vastine market-alueen kaavamuutokseen 2.3.2020

Raksilan asukasyhdistyksen vastine Raksilan market-alueen asemakaavaluonnokseen, kaavatunnus 564-2179 / HELMIKUU 2020

* * * * * * *

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS / PALAUTE

Raksilan kaupunginosan korttelia 35, puisto- ja katualuetta sekä Intiön kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Raksilan market-alue)

Asemakaavaluonnos Kaavatunnus 564-2179
Diaarinumero OUKA/1231/2013

Laajemman kokonaisuuden huomioiminen
Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi, joka turvaa valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäristön kehittymisen entistä paremmaksi.

Raksilan asukasyhdistys esittää huolensa siitä, että alueella eri tilassa olevien nykyisten ja tulevien kaavamuutosten koordinointi näyttää jäävän vähäiseksi. Erityisesti tämä koskee liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä, jotka jo nykyisellään ovat asukasyhdistyksen ja koko Raksilan alueella toimimattomat. Mikäli liikennejärjestelyjä ei oteta tässä vaiheessa huomioon, on myöhemmin toteutuvasta Puu-Raksilan kaavamuutoksesta mahdollisesti rajattu pois vaihtoehtoja, jotka valtioneuvoston vahvistama valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö -status huomioiden ovat alueen tulevaisuuden kannalta korvaamattomia. On syytä kiinnittää erityistä huomiota kaavoituksen lähtötietojen ja perusselvitysten riittävyyteen ja ajantasaisuuteen, erityisesti alueen liikenteeseen, liikennevirtojen ja liikenteen solmukohtien nykytilaan.

Puu-Raksilan katuja käytetään nykyisellään yleisinä maksuttomina pysäköintialueena. Tämä aiheuttaa mm. turvallisuus- ja kunnossapitohaittoja. Esitetyn kaavamuutoksen mukaan asuinkorttelin uusien asuntojen asukkaille on pysäköintipaikkoja varattu vain osalle uusista asukkaista. Yhdistyksen mielestä tämä pahentaa jo nykyisellään huonoa tilannetta alueella, siksi laaja-alainen pysäköintijärjestelysuunnitelma on tehtävä siten, etta sitä ei rajata vain marketaluetta koskevaksi.

Kaupunki ei saa siirtää vastuuta alueen liikenneturvallisuudesta. Lasten koulutien merkitys kasvaa ja jalankulku alueella lisääntyy huomattavasti, kun lukioita yhdistetään ja uusi 950 oppilaan lukio aloittaa Teuvo Pakkalan kadulla.

Asemakaavan muutoksen lähtökohdat
Marketit ovat raksilalaisille hyvätasoinen lähipalvelu ja siinä  mielessä hyvä  naapuri. Palvelutarjonta on viime vuosina jopa parantunut Ekamarketin muututtua erikoiskaupan taloksi. Asukasyhdistys suhtautuu siten myönteisesti kaupallisen toiminnan säilymiseen alueella nykyisen laajuisena. Kaupan tilojen sijoittaminen lähemmas Kajaanintietä ja asuntoalueemme laajentaminen Tehtaankadun pohjoispuolelle on myos kannatettava periaate. Emme näe kuitenkaan hyvänä kaupan tilojen voima­kasta laajentamista nyt esitetyllä tavalla. Tyytymällä nykyiseen kaupan volyymiin asuntoalueemme laajentamiselle jäisi enemmän tilaa. Laajennusalueen tehokkuutta voitaisiin silloin  laskea ja se voitai­siin sopeuttaa nyt esitettyä paremmin valtakunnallisesti arvokkaan alueemme laajennukseksi.

Vaikutukset liikenteeseen huomion kohteena
Asuntoaluettamme rasittaa kolme vilkasta katua (Kainuuntie,  Ratakatu  ja Teuvo Pakkalan katu) joiden liikenne aiheuttaa teiden vieressä sijaitseville tonteille melua, tärinää ja ilman laadun heikentymistä. Teuvo Pakkalan katu on koko alueellemme myös liikenneturvallisuusriski, erityisesti koska nuorimpien koululaistemme koulutie kulkee kadun yli. Näistä syistä olemme erityisen kiinnostuneita siitä, mitä vaikutuksia asemakaavan muutoksella on liikenteeseen alueellamme ja sen läheisyydessä.

Luonnoksessa markettien huoltoliikenne poistuu Tehtaankadulta ja kolmasosa siitä siirtyy Ratakadul­le ja kaksi kolmannesta Teuvo Pakkalan kadulle, jolle tulee uutena myös uuden asuntotontin koko liikenne. Teuvo Pakkalan katu on alueemme rasitetuin katu, joka ei kestä yhtään lisääntyvää liiken­nettä. Kadun varren valtakunnallisesti arvokas rakennuskanta kärsii jo nyt liikenteen aiheuttamasta tärinästä. Siksi liikenteen voimakkaampi keskittyminen tälle kadulle ei ole hyvä ratkaisu. Eniten luonnoksessa huolettaa kuitenkin liiketontin huomattava rakennusoikeuden lisäys, joka esitetyillä liittymäratkaisuilla rasittaa sekä Teuvo Pakkalan katua, että Ratakatua.

Tehtaankadun luonne vielä etsinnässä
Huoltoliikenteen poistuminen Tehtaankadulta ja sen muuttaminen hidaskaduksi rauhoittaa tehokkaas­ti kadun itäosan. Huoltoliikenteen poistuminen Tehtaankadulta vähentää läpiajoa Syrjäkadultakin, mutta toisaalta Syrjäkadun pohjoispäähän suunniteltu saattoliikenneympyra voi myös tuoda kadulle uutta läpikulkuliikennetta. Tehtaankadun muuttaminen hidaskaduksi saattaa siirtää jonkun verran Puu-Raksilan sisäistä liikennettä Tehtaankadulta Puistikkokadulle.

Tehtaankadun luonne on ymmärrettävästi tässä vaiheessa vielä etsinnässä. Kadusta ei ole esitetty sel­keitä luonnospiirustuksia ja kartta- ja havainnekuvat ovat osin ristiriitaisia, joten kadun ratkaisuihin on vaikea ottaa kantaa tässä vaiheessa. Epäselväksi jää myös mitä yleiskaavan kirjaus kaupunkirai­tiotien linjauksesta vaikuttaa katualueen mitoitukseen.

Tehtaankatu on valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön rajauksen sisällä, minkä tulee näkyä kadun yleisilmeessä. Tämä tulee ottaa huomioon kadun yleissuunnitelmassa, jonka perusteella määri­tellään katualueen laajuus ja ohjeelliset merkinnät asemakaavassa. Kadun yleissuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää keskustella museoviranomaisten kanssa.

Liiketontin rakennusoikeus on liian suuri
Luonnoksessa ehdotetaan kuitenkin voimassa olevan kaavan 21 300 k-m2:n rakennusoikeuden korottamista yhteensä 37 500 kerrosalaneliömetriin. Rakennusoikeuden kasvattamista peräti 76 %:lla ei ole kaavaselostuksen luonnoksessa perusteltu millään tavalla.

Liiketontin käyttösuunnitelman mukaan liiketilan pinta-ala tulee olemaan 21 300, joka on sattumalta sadan neliön tarkkuudella sama kuin nykyisten rakennusten koko kerrosala. Toimisto- ja huoltotilat 4 500 k-m2 ja yhteistilat 700 k-m2 voidaan rakentaa perusrakennusoikeuden 26 500 k-m2:n puitteissa ja huoltotilat erillisen 11 000 k-m 2:n puitteissa. Liikepinta-ala tulisi olemaan näin ollen 57 % koko­naispinta-alasta. Nykyisten rakennusten vastaava suhde ei ole tiedossa, mutta joka tapauksessa hanke tarkoittaa huomattavaa myyntipinta-alan lisäystä ja sitä vastaavaa liikenteen lisääntymistä.

Viimeisessä käyttösuunnitelmassa ei ole osoitettu, mikä osuus liikepinta-alasta on tarkoitus rakentaa erikoiskaupalle. Raksilalaiset toivoisivat erikoispalveluiden, kuten  apteekin, Alkon, postin, ym. säily­van alueella, mutta toisaalta emme halua tästä muodostuvan Oulun keskustan elinvoiman kanssa kil­pailevaa kauppakeskusta. Asemakaavalla ei kaupan jakaumaa pystytä säätelemään, mutta tontinvuok­raehtoihin voisi kenties sisällyttaa ala- ja ylärajat erikoiskaupan laajuudelle.

Liikennesuunnittelu ja vaikutusarviot liikenteeseen puutteellisia
Kaavaluonnoksessa sallitaan 1 200 autopaikan rakentaminen, mikä merkitsee neljänkymmenen prosentin lisäystä nykyiseen autopaikkamäärään ja lienee suunnilleen suhteessa myyntipinta-alan kas­vuun. Asiakkaat tuskin viipyvät uudessa liikkeessä sen kauemmin kuin nykyisinkään, mikä tarkoittaa saman suuruista liikenteen lisäystä.

Kaavaselostuksen mukaan 1 200 autopaikkaa on aivan sillä rajalla, minkä aiheuttama liikenne pysty­tään vielä välittämään Kajaanintien tasoliittymillä. Tämä tarkoittaa sitä, että vähäinenkin rakentami­nen Ratakadun ja rautatien välisella alueella laukaisee tutkittujen Kajaanintien ramppien rakentami­sen. Edellämainitun lisäksi 21.2.2020 kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa kerrottiin että tehdyt simuloinnit osoittavat toistuvasti ja selkeästi että liikenteellisesti toimivin ratkaisu uudeksi yhteydeksi tulevaan kauppakeskukseen olisi ajoramppien rakentaminen Kajaanintielta. Ne on jätetty pois kaava­luonnoksesta pelkästään rakentamiskustannussyistä. Ramppien rakentamista Keskon ja Arinan kus­tannuksella tässä hankkeessa on pidettävä ehdottomana vaatimuksena pysäköintipaikkamäärän kasvattamiselle, koska muussa tapauksessa rampit lankeaisivat kaupungin kustannettavaksi välittömästi Ratakadun varren rakentamisen alkaessa.

Asiakirjoissa on ilmoitettu, että Teuvo Pakkalan kadun liikennemäärä ei kasva, vaikka liikepinta-ala kasvaa sekä entistä suurempi osa huoltoliikenteestä ja asuntotontin koko liikenne suuntautuu Teuvo Pakkalan kadulle. Ennen kaavan lopullista hyväksymistä tulee olla tiedossa ja samanaikaisesti päätet­tynä ne käytannön toimet ja rajoitukset, millä tämä taataan.

Jääkiekko-otteluiden ja muiden urheilualueen tapahtumien pysäköinti muistettava
Raksilan marketit on aikanaan sijoitettu tälle paikalle tärkeänä osana urheilualueen pysäköintiratkai­sua. Tontinvuokrasopimuksissa on ollut velvoite sallia maksuton pysäköinti urheilutapahtumien ja mahdollisesti muidenkin tapahtumien aikana. Ehtojen tarkempaa sisältöä emme tunne, mutta muistutamme, että nämä ehdot tulee sisällyttää saman sisältöisinä uuden marketin vuokrasopimukseen. Jos liikekiinteistö pääsisi muuttamaan  pysäköinnin maksullisek­si tai aikarajoitetuksi otteluiden ajaksi, seurauksena olisi täysin hallitsematon pysäköintikaaos asunto­alueellamme .

Asuntokorttelin lievennetyt autopaikkavaatimukset aiheuttavat osaltaan myös painetta pysäköintiin asuntoalueemme kaduilla. Tämä kiirehtii aikarajoituksen tai maksullisuuden ja asukaspysäköintilu­pien käyttöön ottamista alueemme kaduilla, mikä olisi toki tarpeen toteuttaa jo tälläkin hetkellä.

Urheilualueen pysäköinti työmaan aikana tulee ratkaista
Luonnoksen mukaisen ratkaisun ongelmana on, että sitä on mahdotonta toteuttaa vaiheittain. Alue joudutaan purkamaan kerralla ja ottamaan valtaosa alueesta kerralla työmaaksi. Tehtaankadun varrel­la oleva puistovyöhyke puolestaan tarvitaan ehdottomasti suojavyöhykkeeksi työmaa-aluetta vastaan, joten asuntokorttelin aluettakaan ei voi käyttää väliaikaisena pysäköintialueena. Vähintään kahden vuoden työmaa-aika aiheuttaisi jääkiekko-otteluiden ja muiden tapahtumien aikana hallitsemattoman paineen pysäköintirikkeisiin asuntoalueemme kaduilla, puistoissa ja pihoilla. Tässäkin mielessä olisi eduksi jos myymälärakennus olisi vain nykyisten markettien kokoinen ja asuntokortteli suurempi. Silloin osaa asuntokorttelista voitaisiin käyttää väliaikaisena pysäköintialueena.

Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävä arvo tulee ottaa huomioon
Luonnoksessa asuntoalueemme laajenisi Tehtaankadun pohjoispuolelle yhdellä melko massiivisella asuntoyhtiöllä. Tämä vastaa kahdeksaa –yhdeksää Syrjäkadun varren asuntoyhtiötä. Puu-Raksilan valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö on tulkittu luonnoksessa liian ahtaasti, niin että sen vaikutukset koskisivat vain luonnokseen piirretyn rajaviivan sisäpuolista osaa. Kaavaluonnoksen asunto­tontti on Puu-Raksilan väliton laajennus, mikä tulee ottaa huomioon rakennusten mittakaavassa ja materiaaleissa. Karjasillan Haasiokadun täydennysrakennuskortteli on hyvä esimerkki valtakunnalli­sesti arvokkaan alueen onnistuneesta laajentamisesta.

Puu-Raksilan viereen vain kevyitä rakennuksia
Laaditussa rakennettavuusselvityksessä todetaan kaavaselostuksen mukaan, että kevyet rakennukset voidaan edelleen perustaa maanvaraisesti suunnitellun asuntokorttelin alueella, mutta kerrostalojen ja raskaiden rakennusten sekä painumille arkojen rakenteiden perustamistapa ja mahdollinen paalutuk­sen tarve on tarkistettava hankekohtaisilla pohjatutkimuksilla.

Kaikki Puu-Raksilan talot on rakennettu maanvaraisesti. Paalutus välittömästi Tehtaankadun pohjois­puolella olisi huomattava riski Tehtaankadun varren rakennuksille. Puu-Raksilan kuivakuorikerrok­sen alla on silttikerroksia, jotka tekevät rakennukset tunnetusti alttiiksi tärinävaurioille. Silttikerrokset voivat jopa häiriintyä, mistä saattaisi olla seurauksena painumia. Talojen kivijalat ovat yleisesti rau­doittamattomia. Asemakaavalla tuleekin huolehtia, että Tehtaankadun lähelle ei sallita rakennuksia tai rakenteita, jotka saattaisivat vaatia paalutuksen. Rakennuksen koon lisäksi myös materiaali- ja rakenneratkaisuilla on vaikutusta paalutustarpeeseen, joten tarvittavan laajalle vyöhykkeelle tulee asettaa myös asemakaavamääräyksellä paalutuskielto.

Työn jatko
Maankäytto- ja rakennusasetuksen mukaan Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Luonnosvaiheessa on tehty perusteellisia selvityksiä muun muassa kasvillisuudesta, mutta tärkein selvitettävä asia, vaikutukset liikenteeseen on hyvin puutteellisesti selvitetty. Asiakirjat eivät sisällä tutkimuksia edes liikenteen nykytilasta. Kaupunki on tyytynyt Keskon ja Arinan tekemiin selvityksiin, joissa on keskitytty tutkimaan hyvin suppeasti liiketontin sisäisiä huolto- ja pysäköintijärjestelyjä sekä näiden liittymien toimivuuksia. Vaikutuksia laajemman alueen liikenteeseen ei ole selvitetty riittävästi.

Liikealueen sijainti kaupungin parhaan joukkoliikenneakselin varrella oli asukastilaisuudessa esitellyssä viimeisessä luonnoksessa unohdettu kokonaan eikä polkupyöräpysäköinnin sijoittumista ole esitetty.

Asukasyhdistys ei pidä luonnosta vielä kelvollisena asemakaavaehdotuksen pohjaksi, vaan edellyttää, että kaupunki tekee tai teettää asemakaavaa varten kunnollisen liikenneselvityksen, -suunnitelman ja vaikutusarvion sekä asettaa siihen pohjautuvan luonnoksen vielä uudelleen nähtäville ja vuorovaikutukseen ennen kuin voidaan edetä ehdotusvaiheeseen.

Lisaksi asukasyhdistys esittää että Ympäristöministeriön muistion mukaisesti tulevan Puu-Raksilan kaavamuutoksen mahdollisten vaikutusten huomioimiseksi museoviranomaisen ja ELY-keskuksen asiantuntijat huomioitaisiin jatkovalmistelussa.

Oulu, 2.3.2020
Raksilan asukasyhdistys
Heikki Pudas, puheenjohtaja
raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Vastine pdf-muodossa

Raksilan asukasyhdistyksen vastine paloaseman kaavamuutokseen 2.3.2020

Raksilan asukasyhdistyksen vastine koskien Raksilan paloaseman tontin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (kaavatunnus 564-2415) / HELMIKUU 2020

* * * * * * *

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS / PALAUTE
Kohde: Raksilan kaupunginosassa, osoitteessa Pikkukankaantie 2 sijaitsevaa tonttia koskeva asemakaavan muutos (Raksilan paloasema)

Asia: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavatunnus 564-2415
Diaarinumero OUKA/1254/2019

Raksilan asukasyhdistys haluaa tuoda oman panoksensa Raksilassa vireillä olevien ja tulevien kaavamuutoshankkeisiin sellaisen asemakaavan aikaansaamiseksi, joka turvaa valtakunnallisesti arvokkaan miljöön säilymisen sekä Raksilan asuinympäriston kehittymisen entistä paremmaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkeä asemakaavan työsuunnitelma, joka luo pohjan menestykselliselle kaavaprosessille. Yhdistys on käynyt läpi kaupungin suunnitelman ja haluaa esittää siihen jäljempana esitettäviä täydennyksia.

Suunnittelualue ja sen nykytila
Kaavamuutoksen kohde sijaitsee keskeisellä paikalla koko Raksilaa ajatellen. Vaikka esitettyjen tietojen pohjalta ymmärrämme, että uuden pelastusaseman myotä hälytystehtävien määrän odotetaan vähenevän, kyseessä on edelleenkin pelastus/paloasema. Sen merkitys asukasyhdistyksen jäsenistölle on kahtaanlainen: toisaalta se tuo turvaa erityisesti Puu­ Raksilan asukkaille ja toisaalta kaikki hälytyslähdöt rasittavat erityisesti Teuvo Pakkalan kadun varren asukkaita. Hälytysajoneuvojen aiheuttama tärina Teuvo Pakkalan kadulla rasittaa rakennusten rakenteita ja hälytysäänet asukkaiden kotirauhaa. Lisaksi hälytysajoneuvot lisäävät koululaisten onnettomuusriskiä heidän joutuessaan ylittämään Teuvo Pakkalan kadun.

Puu-Raksilan valtioneuvoston vahvistaman valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön mukainen kaavamuutos on alkuvaiheessa. Rakennettua kulttuuriympäristöä ovat paitsi rakennukset ja rakennetut alueet, myös niitä yhdistävät liikenneväylät ja energiaverkot. Paloasematontin kaavamuutos ja paloaseman toiminta nykyisellään rasittaa aluetta erityisesti raskaiden pelastusajoneuvojen vaikutuksen kautta.

Esitämme, että asemakaavan muutoksen vaikutusaluerajaukseen otetaan ainakin työn selvitys­ ja luonnosvaiheessa vähintään koko RKY-rajauksen alue.

Suunnittelun toteutus: Suunnittelutyön organisointi
Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on ohjata suunnittelua siten, että kielteiset vaikutukset vältetään tai ne ovat mahdollisimman vähäisiä. Suunnittelualuetta koskevien osallisten käsityksistä ja arvioista saadaan suunnitteluun arvokasta lisätietoa. Raksilan asukasyhdistys haluaa olla alueen kehittämiseen liittyvissä työprosesseissa aktiivinen toimija.

Esitamme, etta tyon ohjausryhmaan osallistuu asukasyhdistyksen edustaja.

Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arvioiminen
Jotta suunnittelu perustuisi MRL 9§:n mukaisesti tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin, esitämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan erikseen kirjattavaksi seuraavat laadittavat tutkimukset ja selvitykset:

Selvitys ja vaikutusarvio Iiikenteen toimivuuteen Ja turvallisuuteen
Liikenne on Raksilan asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeisin ongelmakohta.

Esitämme, että yleisen erillisten asemakaavahankkeiden rinnalla laaditaan koko Raksilan kasittävä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma. Tässä työssä tulee selvittää vireillä olevien ja tiedossa olevien kaavahankkeiden vaikutukset alueeseemme. Työkokonaisuuteen sisältyvät luonnollisesti myös vaikutusarviot asemakaavan eri käsittelyvaiheissa.

Selvitys ja vaikutusarvio valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäriston arvojen säilymiseen
Puu-Raksilan RKY-alueella toteutetaan laajamittainen selvitystyö sitä koskevan kaavamuutoksen yhteydessä. Sen lisäksi esitämme, että paloasemaa koskevassa kaavamuutoksessa selvitetään perusteellisesti pelastusaseman toiminnan vaikutukset arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Selvityksen tulee ottaa huomioon vaihtoehtoiset liikennejärjestelyt joiden avulla pelastusajoneuvojen liikenne Teuvo Pakkalan kadulla voitaisiin välttää.

Selvitys ja vaikutusarvio vaihtoehtoisesta sijoittamisesta Huuhkajapuiston alueelle
Raksilan ulkoilualueella on tila loppumassa, joten esitämme Oulun eteläpuolen pelastusaseman sijoittamista Huuhkajapuiston alueelle ja nykyisen tontin osoittamista urheilupuiston tarpeisiin. Tämä ratkaisisi osaltaan Teuvo Pakkalan kadun liikenteestä aiheutuvia ongelmia.

Liikenteen ja katujen yleissuunnitelmassa tutkittavia asioita
Keskeisin selvitys- ja ideointitehtävä Raksilan asukasyhdistyksen näkökulmasta on, miten Teuvo Pakkalan katu saataisiin muutetuksi nykyisestä melu-, tärinä- ja turvallisuusongelmasta takaisin viihtyisäksi asuntokaduksi, jonka ylittäminen olisi turvallista koululaisille.

Toinen tärkeä tehtävä on löytää kaupunginosan arvoa kunnioittavat pysäköintiratkaisut, joilla Syrjäkatu, Puutarhakatu ja Karjakatu palautetaan asuntokaduiksi nykyisesta roolistaan Oulun keskustaa, rautatie- ja linja-autoasemaa sekä urheilu- ja koulualueita palvelevina ilmaisina pysäköintialueina.

Ympäristöselvitykset ja -vaikutusarviot
Melu, tärinä ja pöly ovat vakaviakin ongelmia tietyillä osilla Raksilaa. Niiden osalta asemakaavan pohjaksi tarvitaan erityisesti paikan päällä tehtäviin mittauksiin perustuvaa tietämystä. Melun ja pölyn suhteen tiedossamme ei ole tutkittua tietoa. Tärinän osalta emme pidä tähän asti tehtyjä selvityksiä vielä riittävinä. Paloaseman kaavamuutoksen selvitystöihin tulee sisällyttää myös näitä koskevat vaikutusarviot.

Vuorovaikutuksen järjestäminen
Osallistuminen suunnitteluprosessiin, vuorovaikutus ja yhteistyö suunnittelun eri vaiheissa ovat mahdollisia vain, mikäli osalliset saavat riittävästi tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Esitetty vuorovaikutus perustuu pelkkään valmistelu- ja suunnitteluaineiston nähtävillä oloon. Tällainen vuorovaikutus ei parhaalla tavalla hyödynnä asukkaiden asiantuntemusta alueestaan. Esitämmekin työn alkuvaiheeseen lisättäväksi proaktiivisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, jollaisista mm. Lahdessa on saatu hyviä kokemuksia.

Asukasyhdistys pyrkii omalta osaltaan avustamaan kaupunkia asukastilaisuuksien järjestämisessä ja tiedottamisessa. Asioiden ymmärtämisen kannalta on havainnollinen esittämistapa tarkeää. Kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esittäminen sekä vaihtoehtojen merkityksen ja vaikutusten kuvaaminen havainnollisesti on erityisen tarkeää .

Kaavatyön aikataulu
Valmisteluvaihe on kaavatyön tärkein ja keskeisin työvaihe, jossa tiedotuksen tulee tavoittaa kaikki asianosaiset. Yhdistys pitääkin välttämättömänä, että tämän vaiheen tilaisuuksista ja luonnosten nähtävillä olosta tiedotetaan jokaiseen kotiin ja kiinteistöille jaettavilla tiedotteilla.

Valmisteluvaiheelle esitettyä ajankohtaa alkuvuodesta 2020 pidämme optimistisena siihen nähden, että valmistelun ja vaihtoehtotarkasteluiden tulee pohjautua ennen työhon ryhtymistä valmistuneisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Nyt laadittavan asemakaavan tulisi kestää käytössä, joten tutkimusten ja suunnittelun tasosta ei pidä tinkiä liialla kiirehtimisellä.

Oulu, 2.3.2020
Raksilan asukasyhdistys
Heikki Pudas, puheenjohtaja
raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Vastine pdf-muodossa