Raksilan asukasyhdistyksen aloite liikennevalojen saamisesta Teuvo Pakkalan koulun edustalle ja kaupungin vastaus 19.8.2020

Teuvo Pakkalan kadun ja Puistikkokadun risteys Raksilassa on etenkin koulujen lukuvuoden aikana vaarallinen. Teuvo Pakkalan koulu on Raksilan ja Karjasillan alueiden noin 300 lapsen lähikoulu. Monen lapsen koulutie kulkee Raksilan kautta ja Teuvo Pakkalan kadun ylittäminen on välttämätöntä. Raksilan lukion aloittaessa alueelle tulee noin 900 lukiolaista, joista osa tulee käyttämään samaa reittiä.

Teuvo Pakkalan katu on vilkasliikenteinen katu, jota käytetään mm. läpikulkuväylänä Raksilan markettialueelle ja urheilualueille. Nopeusrajoituksien noudattamisen valvonta on vähäistä, lisäksi Puistikkokadun ja Teuvo Pakkalan kadun risteyksessä näkyvyys on lähes olematon. Puistikkokadun kevyenliikenteenväyliltä tultaessa risteyksen kulmissa olevat rakennukset peittävät näkyvyden täysin.

Raksilan asukasyhdistys ehdottaa, että ko. risteyksen pohjois- ja eteläpuolelle asennettaisiin liikennevalot, jotka oletusarvoisesti olisivat Teuvo Pakkalan kadun autoliikenteelle punaiset molempiin suuntiin ja muuttuisivat viiveellä antureiden perusteella vihreiksi. Hälytysajoneuvojen osalta muutos voitaisiin toteutta automaattisena. Väliaikaisena ratkaisuna vilkkuva varoitusvalo lisäisi suojateiden huomattavuutta.

Liikennevalot toisivat turvallisuutta koululaisille ja muille jalankulkijoille jotka kulkevat kyseistä reittiä käyttäen. Lisäksi tämä vähentäisi Teuvo Pakkalan kadun houkuttelevuutta läpikulkuväylänä parantaen Raksilan alueen yleistä turvallisuutta ja viihtyvyyttä, sopien hyvin valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Raksilan asukasyhdistyksen hallitus


Kaupungin vastaus:
Kiitos palautteesta.

Oulussa liikennevalo-ohjaamattomien liittymien liikennevalotarpeen kiireellisyyttä seurataan vuosittain muutamia kertoja päivitettävän pririsointitaulukon avulla. Teuvo Pakkalan kadun ja Puistikkokadun liittymä ei ole kiireellisyysjärjestyksessä suunnittelun kautta toteutukseen menevien liittymien joukossa.

Teuvo Pakkalan kadun nopeusrajoitus on 40 km/h ja Puistikkokadun kohdalla suojatiet ovat saarekkeellisia. Vastaavantyyppisiä suojatieylityksiä on Oulussa koulujen läheisyydessä runsaasti. Suojatieturvallisuutta kohteessa voidaan nykyisestää hiukan parantaa keskisaarekkeiden liikenteenjakajamerkkien nostamisella nykyistä ylemmäs suojatiemerkin alapuolelle, jolloin suojatietä ylittävät jalankulkijat näkyvät paremmin ajoradan liikenteelle.

Terveisin
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

RAKSILA