Kaavoitus

Raksilan asukayhdistyksen alaisuudessa toimii Liikenne- ja kaavatyöryhmä. Kaavatyöryhmän tiedotteet sekä muuta ajankohtaista Raksilan kaavoitukseen liittyvää asiaa voit lukea täältä:

 

Samalta sivulta löytyy myös asukasyhdistyksen vastineet tuoreimpiin kaavamuutoksiin.

Alle on koottu lyhyt tilannekatsaus Raksilan eri kaavojen tilanteesta sekä linkkejä Oulun kaupungin aiheeseen liittyville sivuille.

Puu-Raksilan asemakaavan muutos käynnistyi 2019
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin. Puu-Raksilan alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille suunnattiin syksyllä 2019 verkkokysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. Kyselyn yhteenvedon voit lukea: raksila.fi/asukaskysely2020.pdf
Yhtä aikaa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti nähtäville alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Puu-Raksilan kaavaan etenemistä voit seurata Oulun kaupungin nettisivuilta:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila ja
www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1235
(Ilmoitathan raksilanasukasyhdistys(at)gmail.com mikäli linkit eivät toimi)

Raksilan market-alueen kaavan eteneminen
Raksilan ja Intiön kaupunginosien osia koskeva asemakaavan muutosluonnos ja tonttijako (Tehtaankatu 1, 3 ja 5 ja Raksilan market-alue): Oulun kaupungin verkkosivut www.ouka.fi/kuulutukset. Lisätietoa kaavasta on luettavissa Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet. Kirjoita Sanahaku-kohtaan 564-2179.
Alkuvuodesta 2019 suunnitelma oli, että alueen rakennuskanta uudistetaan kokonaisuudessaan ja nykyiselle tontille rakennetaan liiketilojen lisäksi asuntoja. Periaatteellinen suunnitteluratkaisu asemakaavoituksen pohjaksi on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.10.2012 (§ 445).
Yhdyskuntalautakunnan 17.12.2019 käsittelemä Asemakaavan selostus (pdf):
2019-12-17-ouka-12943661091977890.pdf
Oulun Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin joulukuussa 2019  julkaisema LinkedIn-päivitys, jossa on Linja Arkkitehtien ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin havainnekuvia alueesta:
www.linkedin.com/posts/matti-matinheikki-b648b17_raksilan-market-alueen-kaavaa-vied%C3%A4%C3%A4n-eteenp%C3%A4in-ugcPost-6609903531908489216-OtaR
Oulun kaupungin 2015 julkaisema esittelyvideo yhdestä mahdollisesta tarkasteluvaihtoehdosta:
youtu.be/QmMZPb4ZtZQ
Keväällä 2020 kuitenkin yliopisto osoitti kiinnostusta tonttia kohtaan ja esitti Oulun kaupungille asemakaavan muuttamista Raksilan alueella. Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 hankesuunnittelun käynnistämisestä uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan. Rakennushankkeen laajuus on lähtökohtaisesti noin 30 000 kerrosalaneliömetriä ja sen hankesuunnittelun arvioidaan kestävän noin vuoden ajan.

Raksilan paloaseman kaavamuutos
Raksilasta poistuvan keskuspaloaseman tilalle on tarkoitus toteuttaa nykyistä pienempi paloasema, jolloin osa paloaseman ja hätäkeskuksen käytössä olleesta tontista voi vapautua muuhun käyttöön. (Hankepäätös: kh 11.6.2018 § 170.) Kaavamuutoksen avulla järjestellään uudelleen tontin sekä sitä ympäröivien katu-ja puistoalueiden maankäyttöä ja liikennettä. Paloaseman kaava löytyy kaupungin Suunnitelmat ja hankkeet -sivulta numerolla 564-2415 sekä www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1272

Asema-alueen kaavan eteneminen
Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27. lokakuuta, ja se on nähtävillä 18. joulukuuta saakka kaupungin verkkosivuilla. Kaavatunnus on Asemakeskus, 564-2484. Kaupunki järjestää 3.12. keskustelutilaisuuden etäyhteyksin, ilmoittauminen keskustelutilaisuuteen 29.11. mennessä www.lyyti.fi/reg/Asemakeskuksen_tiedostus_ja_keskustelutilaisuus_0336
Asemakeskuksen suun
nittelu käynnistyi alunperin kevättalvella 2016 arkkitehtuurikilpailulla, jonka voitti ehdotus Tervatynnyrit (tekijöinä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehdit m3 Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelun osalta Plaana Oy sekä Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy). Asema-alueen kehityshankkeeseen on liitetty myös oikeus- ja poliisitalon alue. Alueesta halutaan kehittää keskusta-asumisen, palveluiden, tapahtumien ja matkustamisen elävä kaupunkikeskus. Ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu alkaa vuonna 2020, ja kaupunki toivoo että alueella päästään rakentamaan jo 2022. Asema-alue Oulun kaupungin www-sivuilla:
www.ouka.fi/asemakeskus

Ouluhallin laajennus ja peruskorjaus
Ouluhalli peruskorjataan ja sen yhtey­teen rakennetaan mittava laajennus, joka valmistuu vuonna 2020 Ouluhallin eteläpuolelle. Laajennus perustuu kutsukilpailun voittajaehdotukseen Kiitäjä, jonka suunnittelivat Peab Oy Länsi- ja Keski-Suomi sekä Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Teuvo Pakkalan koulun perus­korjaus
Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan asettama työryhmä laati hankeselvityksen Teuvo Pakkalan koulun peruskorjauksesta. Koulun puolesta työryhmään osallistui rehtori Jari Kestilä. Selvitys käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 17.12.2019 ja yhdyskuntalautakunnalta sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnalta on pyydetty lausunnot siitä 17.1.2019 mennessä (tieto joulukuussa 2019). Selvityksessä esitetään, että koulu peruskorjataan nykyiseen käyttöönsä eli alaluokkien (luokat 1–6) kouluksi. Samalla välituntipihaa laajennetaan. Laajennus­alueesta ei ole selvityksessä tarkempaa suunnitelmaa. 

Raksilan alueen kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Oulun kaupungilla kaavoitusarkkitehti Jere Klami:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus
Solistinkatu 2, 90015 Oulun kaupunki
Puh. 044 703 2412

Kaava- ja muita uutisia mediassa:

Kaleva 14.11.2020, kuva 1/8
Basso jytisee ja kumi kärisee Raksilassa viikonloppuisin – melu valvottaa lähialueen asukkaita, mutta poliisilla on kiireisempiäkin tehtäviä, Kaleva 14.11.2020
Kaleva 5.9.2020, kuva 1/7
Raksilan asukkaat haluaisivat aluetta tarkasteltavan kokonaisena – Suojelukaavan tulisi olla ykkösprioriteetti, Kaleva 5.9.2020
Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät häm­mäs­tys­tä. Kuvituskuva yliopistolta.
Kaleva 11.5.2020: Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät häm­mäs­tys­tä – ky­syim­me, ha­luaa­ko rehtori it­sel­leen näyt­tä­vän maa­mer­kin siir­tä­mäl­lä yli­opis­ton Rak­si­laan
Yli­opis­ton il­moi­tus ha­keu­tua Rak­si­laan löi äl­li­käl­lä. Kuvituskuva Tehtaankadulta.
Kaleva 29.4.2020: Yli­opis­ton il­moi­tus ha­keu­tua Rak­si­laan löi äl­li­käl­lä Keskon ja Arinan joh­ta­jat – "Nyt sitten tulee täl­lai­nen ihan uusi ti­lan­ne"
Oulun yli­opis­ton hal­li­tus päätti: Uutta kam­pus­ta suun­ni­tel­laan Rak­si­laan. Kuvituskuva yliopistolta.
Kaleva 28.4.2020: Oulun yli­opis­ton hal­li­tus päätti: Uutta kam­pus­ta suun­ni­tel­laan Rak­si­laan mar­ket­ti­alueel­le – uusi kampus voisi olla käy­tös­sä vuonna 2027
Raksilan uuden markettialueen suunnittelu on jo pitkällä. Havainnekuva yhdestä suunnitelmavaihtoehdosta.
Yle 18.12.2019: Raksilan uuden markettialueen suunnittelu on jo pitkällä – kaavamuutosluonnos on nyt nähtävillä