Kommentti: Raksila ei enää rauhallinen lintukoto – poimintoja kevään ja kesän 2020 aikana käydyistä keskusteluista Raksilan viestintäkanavissa ja yhdistyksen hallituksessa

Heikki Pudas
Raksilan asukasyhdistyksen puheenjohtaja

Raksilakaan ei enää ole pelkkä rauhallinen lintukoto, vaan nyky-yhteiskunnan lieveilmiöt näkyvät monin tavoin täälläkin. Liikenteen melu, kaahailu, äänentoistolaitteiden huudattaminen keskellä yötä ovat kaikki epämiellyttävää toimintaa ja raastavat hermoja. Mutta alkuvuonna puhuttanut pikkurikollisuus ja huumekauppa ovat vähintään astetta vaarallisempia niin lapsille, nuorille kuin kelle tahansa alueen asukaalle.

Huumeiden käyttöön ja siihen liittyvään kaupankäyntiin liittyvät paitsi aineet, välineet ja päihtyneiden käyttäytyminen, rikokset joilla rahoitetaan huumeiden hankintaa. Vaikuttaa siltä, että Raksilassa sekä kaupankäynti että huumeiden hankinnan rahoittamiseen liittyvä rikollisuus ovat entistä aktiivisempaa.

Koronatilanteella on ilmeisesti lisääntyneeseen rikollisuuteen ja Raksilassa toimivaan kaupusteluun vaikutuksensa. Mm. keskustan liikkeissä on myöskin lisääntynyt arvokkaampienkin tavaroiden ja vaatteitten varastelu ja vartiointia on pitänyt lisätä. Syyksi arvioidaan Ruotsin rajan sulkeminen, joka on nostanut huumeiden hintaa (ilmeisesti) merkittävästi. Tämä taas saa käyttäjät ahneemmiksi ja heidän riskinottokykynsä isommaksi.

Ensimmäinen ja tärkein reagointi näihin tilanteisiin on havainnon tekijän vastuulla. Soitto hälytyskeskukseen kirjaa tiedot järjestelmiin, joista tarvittaessa saadaan raportteja ja voidaan hakea tehtyjen havaintojen määrä. Puistojen ja yleisten alueiden siivous kuuluu kaupungille, ja kun joku joukko kerääntyy esim. puistopenkin ympärille ja jättää peräänsä roskat (ja välineet), kaupungin on hyvä saada tieto ja he hoitavat siivouksen. Nämä yhteydenotot eivät välttämättä ratkaise asiaa edes hetkellisesti, mutta ovat perustaa pitkäjänteisemmälle suunnitelmalle ja ratkaisulle.

Poliisilla on käytössään kohtalaisen uusi toimintamahdollisuus edellä mainitun kaltaisten lieveilmiöiden ehkäisemiseen. Se on Lähipoliisitoiminta (www.poliisi.fi/jarjestys/lahipoliisitoiminta), jossa poliisi muiden viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa tekee yhteistyötä joka on muutakin kuin hälytyskäyntejä. Jos tällaiseen yhteistoimintaan päädytään, tärkeää olisi Raksilan kohdalla saada aktiivisia asukasyhdistyksen jäseniä osallistumaan toimintaan.

Oulussa on myös useita kaupunginosia, joihin on perustettu vapaaehtoisia aluevalvontarinkejä. Yleisin syy näiden perustamiseen on väki- ja ilkivallan lisääntyminen ja/tai rikollisuuden ehkäisemisen tarve. Mikäli Raksilasta löytyisi vapaaehtoisia ja tälle toiminnalle nähdään tarvetta esim. tiettyinä (vuoden/viikon/vuorokauden) aikoina, tällainen rinki voisi toimia Lähipoliisitoiminnan kumppanina.

Päivitys 9.12.2020: Tekstissä oleva linkki Lähipoliisitoimintaan ei ole enää käytössä. Sopivan yhteydenottotavan poliisiin löydät sivun poliisi.fi/turvallisuus-ja-jarjestys alaosan linkeistä.