Raksilan alueen kaavoitus, tilanne loppuvuonna 2019

Raksilan markettien, asema-alueen sekä Ouluhallin uudistukset vaikuttavat kaikkien raksilalaisten elämään. Samalla Puu-Raksilan alueella käynnistyi 2019 asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä.

Teksti: Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, Oulun kaupunki

Market-alue
Raksilan market-alue on ollut kaupan suuryksiköiden aluetta vuodesta 1976 alkaen, jolloin alueen kolme liikerakennusta rakennettiin. Raksilaa koskeva periaatteellinen suunnitteluratkaisu asemakaavoituksen pohjaksi on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.10.2012 (§ 445). Suunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto, jossa market-alue kehittyy nykyisellä tontillaan, jonne osoitetaan myös asuntoja ja liiketiloja. Alueen rakennuskanta uudistetaan kokonaisuudessaan. Asemakaavan muutos on kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa ja sen on tavoitteena tulla voimaan vuoden 2020 aikana.

Asema-alueen tulevaisuus
Senaatin Asema-alueet Oy, Senaatti-­kiinteistöt ja Oulun kaupunki ovat solmineet aiesopimuksen Oulun asema-­alueen kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää asema-alueesta kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toiminnallisesti monipuolinen uusi kaupunginosa sekä kasvavaa kaupunkia palveleva liikenteen solmukohta. Asemakeskuksen suunnittelu käynnistyi kevättalvella 2016 arkkitehtuurikilpailun muodossa. Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen Tervatynnyrit, jonka tekijät olivat Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehdit m3 Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelusta Plaana Oy sekä Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy. Asema-alueen kehittämisessä sitoudutaan edistämään muun muassa elinkaariajattelua, hiilineutraalisuutta sekä rakentamaan sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Oulun asema-alueen kehityshankkeeseen on liitetty nyt myös oikeus- ja poliisitalon alue ja yhteensä noin viiden hehtaarin laajuisesta alueesta on tarkoitus kehittää keskusta-asumisen, palveluiden, tapahtumien ja matkustamisen elävä kaupunkikeskus. Senaatin Asema-alueet järjestää yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa asema-alueen ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun vuoden 2020 aikana ja tavoitteena on, että uusi asemakaava olisi voimassa vuonna 2022, jolloin alueen rakentaminen voisi alkaa.

Ouluhallin laajennus
Ouluhalli peruskorjataan ja sen yhtey­teen rakennetaan mittava laajennus. Keväällä 2018 Liikelaitos Oulun Tilakeskus järjesti Ouluhallin laajennuksesta ja peruskorjauksesta suunnittele ja toteuta -kutsukilpailun. Tarkoituksena oli löytää innovatiivinen ja ennakkoluuloton ratkaisu, jossa huomioidaan urheilukäytön lisäksi suurten tapahtumien järjestäminen tiloissa. 30.8.2018 valittiin voittajaksi ehdotus Kiitäjä, jossa laajennus sijoitettiin Ouluhallin eteläpuolelle, poikittain Raksilanraitin päähän. Voittaneen eh­dotuksen laativat Peab Oy Länsi- ja Keski-Suomi sekä Arkkitehdit Kontukoski Oy. Laajennuk­sen mahdollistava asemakaavan muutos tuli voimaan keväällä 2019. Laajennus valmistuu vuonna 2020.

Puu-Raksilan kaava
Puu-Raksilan alueella käynnistyi kesäl­lä 2019 asemakaavan muutos, jonka tavoit­teena on tukea Puu-Raksilan val­ta­kun­nallisesti merkittävän kulttuuriympäris­tön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohes-
sa tarkastellaan asemakaavan ajan­mukai­suut­ta myös muilta osin.

Asemakaavan muutoksen aluksi järjestettiin alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille kohdistettu verkkokysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. Puu-Raksila on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Museoviraston inventoinnin kohteen kuvauksessa todetaan: Puu-Raksila on rakentunut 1920-luvulta lähtien ja alueen suunnitteluperiaatteena on ollut yhtenäinen kaupunkikuva. Kuusi suurta ruutukaavakorttelia muodostava Raksila on puutaloalue, josta säännöllinen rakennustapa luo yhtenäisen esikaupungin. Rakentaminen ajoittuu pääosin 1930–1940-luvuille. Asuinrakennukset edustavat aikansa suhteikasta klassistishenkistä puutaloarkkitehtuuria. Joissakin kerrostaloissa on funktionalismin piirteitä. Rakennuksissa on useita asuntoja, joita on ajan myötä osin yhdistetty suuremmiksi. Aluetta leimaa yksinkertainen mutta eloisa yhtenäisyys ja säntillinen katukuva. Pihat ovat lehteviä ja pihan perällä on aina pienehkö ulkorakennus. Tontit ovat kaupungin vuokratontteja. Keskeistä Puistikkokatua, jonka varrella on vanhoja liikerakennuksia ja kaksinkertaiset puuistutukset, hallitsee kadun päätesommitelmana 1950 valmistunut Teuvo Pakkalan koulu.

RAKSILA