Raksilan asukasyhdistyksen valitus market-alueen paikoitusalueen toistuvasta ja pitkäkestoisesta öisestä meluhaitasta ja siihen liittyvistä liikenteellisistä turvallisuusriskeistä 11.11.2020

Vastaanottoja: Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ymparisto@ouka.fi.
Tiedoksi: Raksilan Paikoitus Oy.

Tämä valitus koskee Raksilan kaupunginosassa sijaitsevan market-alueen paikoitusalueen toistuvaa, pitkäkestoista ja pitkäaikaista autojen ja äänentoistolaitteiden aiheuttamaa häiritsevää melua, kiihdyttelyn ja paikoitusalueelle saapumis- ja positumisliikenteen melua ja turvallisuusriskiä jotka tapahtuu yleensä iltaisin klo 22 jälkeen ja jatkuu pitkälle aamuyöhön.

Raksilan asukasyhdistys on käynyt asiaan liittyvää keskustelua eri viestintäkanavissaan ja järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Käydyn keskustelun pohjalta yhdistyksen hallitus on päättänyt, että on tarpeellista laatia asiasta virallinen valitus koko yhdistyksen nimissä.

Oulun kaupungin ympäristösuojelumääräysten mukaan äänentoistolaitteita on käytettävä ulkona siten, ettei toistettava ääni kuulu erityisen häiritsevästi lähimmissä asuinhuoneistoissa tai muissa häiriintyvissä kohteissa. Market-alueen autojen äänentoistolaitteiden häiritsevä melu on jatkunut vuosikausia. Lähialueiden asukkaita on kehotettu ottamaan meluhaitasta yhteyttä hätäkeskukseen, minkä olemme usein tehneetkin. Hätäkeskuksesta pahoitellaan tilannetta ja kerrotaan, että puheluja market-alueen häiritsevästä melusta tulee usein. Hätäkeskus välittää valitusviestit Oulun poliisille. Poliisin tulo kestää toisinaan, eikä se ratkaise tilannetta kuin hetkellisesti – se ei rauhoita tilannetta edes yhdeksi kokonaiseksi yöksi.

Äänentoistolaitteiden käytöstä aiheutuvan melun lisäksi pysäköintialueella olevat, sinne tulevat ja sieltä poistuvat henkilöt kiihdyttävät, jarruttavat ja kääntelevät autojaan (”polttavat kumia”, ”vinguttavat renkaitaan”) lisäten meluvaikutusta mutta myös aiheuttaen turvallisuusriskin muille liikkujille. Liikenne tapahtuu pääosin Teuvo Pakkalan kadun kautta, mutta autojen pyörittelyä harrastetaan myös Raksilan muilla kaduilla kuten Karja-, Puutarha- ja Syrjäkaduilla. Toistaiseksi on säästyttä henkilövahingoilta, mutta riski on olemassa.

Epävirallisen mittausten mukainen häiriöalue.

Melu ja muu häriö on toistuvaa, pahimmillaan yleensä viikonloppuihin ajoittuvaa, mutta erityisesti viime kevään koronaepidemian puhkeamisen jälkeen autoilu ja äänentoistolaitteiden häiritsevä melu on lisääntynyt, ja melu ja muu häiriö on häiritsevää myös arki-iltaisin ja öisin. Äänentoistolaitteiden meluun eivät auta edes korvatulpat, sillä erityisesti voimakkaat bassotaajuudet eivät kuulu meluna vaan voimakkaana värähtelynä, joka resonoi muun muassa talojemme ikkunoissa ja pattereissa.

Kyse on useimmiten samoista autoista ja oletamme siten, että myös samoista häiriön tekijöistä. Kyse ei asuaksyhdistyksemme mielestä ole tarkoituksettomasta toiminnasta, vaan säännöllisestä tiettyjen samankaltaista häiriötä toistuvasti aiheuttavien autoilijoiden kokoontumisesta. Sanomattakin lie selvää, että koemme tilanteen kotirauhan häirintänä.

Laissa ei ole erikseen annettu määräystä asuinalueiden hiljaisuusajoista. Oulun kaupunki on kuitenkin ympäristösuojelumääräyksiinsä kirjannut, että erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty asuntojen ja muiden herkästi häiriintyvien kohteiden läheisyydessä maanantaista lauantaihin klo 22.00–7.00 sekä sunnuntaina ja juhlapyhinä klo 22.00–9.00. Toivomme, että Oulun kaupunki soveltaa Raksilan market-alueen toistuvaan ja pitkäkestoiseen meluun vastaavaa määräystä ja aloittaa sen mukaisesti tarvittavat toimenpiteet.

Oulun kaupunki on vuokrannut Raksilan market-alueen paikoitusalueen Raksilan Paikoitus Oy:lle. Sopimuksen (allekirjoitettu 14.12.2015) 7§:n mukaan, joka koskee tontin käyttöä, todetaan seuraavaa:

”Tontilla ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla tavoin pysäköintitoiminnan laatuun nähden kohtuuttomasti häiritsee ympäristöä.”

Tällä kirjeellä tuomme Oulun kaupungille tiedoksi, että Oulun kaupungin maa-alueen vuokralainen Raksilan Paikoitus Oy ei ole noudattanut sopimuksen 7§:n rajoitusta.

Oulussa 11.11.2020
Heikki Pudas
puheenjohtaja, Raksilan asukasyhdistys


Vastaus 24.11.2020, Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
Tiedoksi: Maanomistaja / Oulun kaupunki; Raksilan Paikoitus Oy; Poliisi.

Valitus Raksilan marketalueen pysäköintialueen aiheuttamasta häiriöstä

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut 11.11.2020 valitus, joka koskee Raksilan marketalueen paikoitusalueen autojen ja äänentoistolaitteiden häiritsevää melua ja turvallisuusriskiä.

Valitus koskee pysäköintialueella tapahtuvaa autoilua ja liikennettä sekä ajoneuvoissa tapahtuvaa musiikin soittamista. Kyseisten toimien valvonta kuuluu tieliikennelain piiriin eikä ole kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa. Valituksessa viitataan myös kotirauhan häirintään, jonka valvonta ei kuulu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että autoilu yleisellä pysäköintialueella ja siitä aiheutuvat haitat eivät kuulu ympäristönsuojelulain mukaisiin toimiin. Ympäristönsuojeluviranomainen välittää asian tiedoksi maanomistajalle ja alueen vuokralaiselle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Paikoitusalueen (kiinteistötunnus 564-12-35-5) omistaja on Oulun kaupunki. Maanomistajan ja alueen vuokraajan keskinäisessä sopimuksessa on käyttöehdot alueella toimimiseen. Ympäristötoimella ei ole toimivaltaa alueen käyttöön.

Sovelletut oikeusohjeet: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 22 §, 118 § ja 202 §

Jonna Hakala
ympäristönsuojelupäällikkö

RAKSILA