Raksilan market-alueen suunnitelmia 24.2.2020

Raksilan asukasyhdistyksen kaavatyöryhmässä toimiva arkkitehti Timo Takala kokosi asukasyhdistyksen vuosikokoukseen  24.2.2020 koosteen market-alueen nykyisistä suunnitelmista sekä suunnitteluvaiheista.
Katso kooste pdf-muodossa tästä.

Alle on koottu joitain kaavasta aiheutuvia muutoksia Raksilan rakennuskannalle ja liikenteelle.

Raksilan market-alueen kaava 2020
Raksilan market-alueen kaava 2020

LIIKEALUE

  • Rakennusoikeus kasvaa voimassa olevan kaavan 21 300 kerrosalaneliöstä 37 500 kerrosalaneliöön. Kerrosala kasvaa 76 %.
  • Autopaikkamäärän sallitaan kasvaa 1 200:an nykyisestä n. 860:stä. Autopaikkamäärä voi kasvaa 53 %.
  • ”Liikenteen maksimikysyntänä tarkastelussa käytetään 1 000 auton saapumista ja poistumista huipputunnin aikana.” Kuitenkin jo vuonna 1995 tehdyssä laskennassa huipputunnin liikenne oli 1 000 ajoneuvoa sisään ja ulos.

ASUNTOKORTTELI

  • Uusi asuntokerrosala 20 000 k-m2. Puu-Raksilan kerrosalamäärä on tonttivuokranmaksun perusteiden mukaan yhteensä 27 476 k-m2. Asuntokerrosala Raksilassa kasvaa 72 %.
  • Asuntokortteliin on arvioitu muodostuvan 266 asuntoa 400 asukkaalle.
  • Asunnoille on rakennettava vähintään 112 autopaikkaa, mutta enemmänkin saa rakentaa. Liikennesuunnittelussa arviona on käytetty 150 autopaikkaa.
  • Asuntokorttelin liikenne otetaan kokonaan Teuvo Pakkalan kadulta.

LIIKENNEVAIKUTUKSET (Kaavaselostuksen mukaan)

  • ”Market-alueen liikenneratkaisut eivät lisää liikennettä Teuvo Pakkalan kadulla.”
  • ”Tehtaankadun ajoneuvoliikenne vähenee sekä autojen että raskaan liikenteen osalta.”
  • ”Jakelu- ja huoltoliikenne on järjestetty Ratakadun ja Teuvo Pakkalan kadun kautta.”

Oulun kaupunki, Raksilan market-alue, asemakaavan muutoksen luonnos 9.12.2019

RAKSILA