Muistio työpalaverista Oulun kaupungin ja Raksilan Asukasyhdistyksen kanssa 15.10.2020

Aika: 15.10.2020 klo 15:00-15:35 Teamsissä.
Läsnä: Jere Kalmi, Oulun kaupunki; Saija Räinä, Oulun kaupunki; Timo Takala, Raksilan Asukasyhdistys; Kaisa Pudas, Raksilan Asukasyhdistys.

Aiheet:

  1. Puu-Raksilan alueen suojelukaava:
    Puu-Raksilan suojelukaavatyö on mennyt eteenpäin. Alue on Oulun mittakaavassa suuri, eikä kaupunki voi antaa työn loppuun saattamiselle tarkkaa aikataulua. Tavoitteena on, että
    suojelukaavaan tarvittavat selvitykset valmistuvat kevättalvella.

a) rakennushistoriaselvitys
Kaavahankkeen rakennushistoriaselvitystä on kaupungin tarkoitus päästä aloittamaan tänä syksynä ja se valmistuu ensi vuonna. Selvityksessä käydään läpi rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja sekä ryhmitellään niitä rakennustyypeittäin. Rakennushistoriaselvitys tarkentaa aiemman arkkitehtiopiskelijoiden laatiman suojeluatlaksen tietoja asemakaavaa varten. Arkkitehtiopiskelijoiden laatima suojeluatlas ei ole riittävä. Tarvitaan asiantuntijaselvitys. Asiantuntijaselvityksestä on tehty tarjouspyyntö.

b) rakennusoikeusselvitys
Loppusyksyn aikana kaupunki aloittaa tonttien rakennusoikeuksien tarkastelun, mikä edistää osaltaan suojelukaavaluonnosta. Peruslähtökohtana on saada rakennuksien arvojen mukainen ja samalla asukkaille oikeudenmukainen kaava. Tästä kaupunki haluaa käydä asukkaiden kanssa vuoropuhelua jatkossakin (mm. tämän työryhmän tapaamiset ja tulevat yleisötilaisuudet). Tällä hetkellä alueella on mm. erilaisia kerroslukuja (1, 1 ½, 2 jne.), jotka hämmentävät. Pohdittavana on, sisällytetäänkö kaavaan monia variaatiota vai löytyykö kaavaa varten yhtenäisempi luku; mikä on kaavallisesti oikea ja järkevä ratkaisu. Kaavaa varten myös alueen piharakennuksille ja piharakennusoikeuksille etsitään ratkaisu. Lähtökohtana on, että kaikilla tonteilla säily rakennusoikeus piharakennukselle.

c) liikennesuunnitteluselvitys
Kaupunki tilaa kaavahankkeeseen liittyvää Puu-Raksilan liikennesuunnittelun tämän vuoden puolella ja suunnittelu aloitetaan vielä tänä syksynä. Siinä käydään läpi katujen roolitusta ja huomioidaan kaavamuutosalueen liittyminen ympäröivään liikenneverkkoon esim. joukkoliikenteen ja baanan kannalta. Työn yhteydessä oli ajateltu tehtäväksi selvitys nykytilanteen pysäköinnistä Puu-Raksilassa. Koronatilanteen takia liikennemäärä on alueella kuitenkin vähentynyt huomattavasti, joten tämän päivän pysäköintimittaus ei antaisi oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Kaupungilla on tiedossa alueen pysäköintitilanne aikaisempia tietoja ja vanhojen mittausten pohjalta, mutta suojelukaavaa varten tarvitaan viralliset tiedot. Näiden pohjalta tullaan esittämään vaihtoehtoja, miten pysäköintiä voitaisiin alueella kehittää.

2. Puu-Raksilan ympärillä olevat muut asemakaavahankkeet:
Alueella on käynnissä monia asemakaavahankkeita ja muita suunnitteluhankkeita, mm. marketyliopistosuunnittelu, joka vastikään hyväksyttiin. Kaupunki tulee selvittämään hankkeiden vaikutukset liikenteeseen kokonaisuudessaan; tätä tehtävää ei ole alun perinkään ulkoistettu. Tavoitteena on turvallinen, toimiva ja viihtyisä alue. Mikäli Puu-Raksilan liikenne- ja pysäköintiratkaisut saadaan valmiiksi ennen muita hankkeita, muut hankkeet tulevat elämään Raksilan ratkaisujen mukaan. Suojelukaava ei ole riippuvainen muiden hankkeiden valmistumisista.

3. Yleisötilaisuus Raksilan asukkaille:
Kaupunki järjestää torstaina 19.11.1 klo 19 etäyhteydellä yleisötilaisuuden, jossa esitellään Puu- Raksilan asukaskyselyn tuloksia. Samassa tilaisuudessa esitellään lyhyesti Raksilan paloaseman kaavamuutoksen valmisteluaineisto. Raksilan Asukasyhdistys pyrkii järjestämään tilaisuutta varten suuremman tilan, jonne ne alueen asukkaat, joilla ei ole etäyhteysmahdollisuutta, voivat saapua. Kaupunki lähettää linkin tapahtumaan lokakuussa ja ilmoittaa siitä myös lehdessä. Asukasyhdistys voi jakaa linkin eteenpäin omissa viestityskanavissaan. Muista alueen kaavahankkeista järjestetään myöhemmin erillisiä tilaisuuksia niiden kannalta sopivina ajankohtina. Marraskuun yleisötilaisuudessa ei vielä esitellä Puu-Raksilan kaavan tai liikenteen vaihtoehtoja. Tämä työryhmä kokoontuu marraskuun yleisötilaisuuden jälkeen, loppuvuodesta tai alkuvuodesta 2021, jonka jälkeen järjestetään uusi yleisötilaisuus.

4. Muuta:
Kaupunki lupasi selvittää Raksilan alueen epäreilun jalkakäytävien hoitovelvoitteen, joka kohdistuu tällä hetkellä Teuvo Pakkalan kadun, Syrjäkadun ja Tehtaankadun asukkaille.

Muistion vakuudeksi
15.10.2020

Kaisa Pudas